Voeding en Vitaliteit: onze gecombineerde oplossingen

Gecombineerde oplossingen om de vitaliteit van uw teams te garanderen.

Voeding is ondertussen een kwestie van volksgezondheid geworden. Obesitas neemt in die mate toe dat het door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt erkend als een epidemie.

De groep CESI werkt samen met diëtisten die erkend zijn door de FOD Volksgezondheid om verscheidene formules uit te werken bestemd om uw werknemers te informeren en te sensibiliseren rond een meer evenwichtige voeding.
Ons ergonomisch aanbod dat inzet op vitaliteit is samen met het luik voedingsleer een prima combinatie om de medewerkers in uw onderneming een goede levenshygiëne bij te brengen.

Raadpleeg onze brochure Voeding en Vitaliteit om onze specifieke oplossingen te ontdekken.
Vraag ons een aangepaste offerte die inspeelt op uw behoeften.

Vraag ook naar onze infofiche Mijn evenwichtige dag.

01/06/2022
CESI