Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk 2019

Ter gelegenheid van de Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk die plaatsvindt op 28 april 2019, wil de Internationale Arbeidsorganisatie een balans opmaken van haar 100-jarige bestaan en een algemene discussie op gang trekken over de perspectieven van welzijn op het werk in een veranderende wereld.

1919-2019 – De IAO is 100 jaar oud. De Internationale Dag zal het startschot zijn voor een hele reeks acties en evenementen bestemd om 100 jaar activiteit rond welzijn op het werk te vieren. De IAO zal een wereldwijd rapport publiceren over 100 jaar promotie van veilige en gezonde arbeidsplekken en tegelijk ook het debat voeren over de toekomst van welzijn op het werk in het licht van de evoluties die gepaard gaan met nieuwe technologieën, werkorganisatie, klimaatverandering en demografie.

Die denkoefening zal gebaseerd zijn op 33 discussienota’s afkomstig van leden van de internationale gemeenschap voor gezondheid en veiligheid op het werk.

Meer weten

https://www.ilo.org/safework/events/safeday/WCMS_673988/lang--en/index.htm

16/04/2019
CESI