Zelftests en testcoach in de onderneming

De "testcoach" is, onder coördinatie van de arbeidsarts, de interne gesprekspartner bij uitstek bij het organiseren van zelftests in ondernemingen. U vindt in dit artikel alle details over deze strategie om Covid-19 te bestrijden.

Tijdens deze pandemie heeft het CESI actief meegewerkt aan verschillende initiatieven om de verspreiding van het virus tegen te gaan (PCR-tests, vaccinatie, tracing, snelle antigeentests ...). Binnen die context zet het CESI zich als Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk ook in om de ondernemingen te ondersteunen bij de afname van zelftests binnen de arbeidsrelatie.

Testbeleid en "testcoach"

De preventiemaatregelen die gelden bij de organisatie van het werk en de naleving van de beschermingsmaatregelen blijven essentieel om besmetting te voorkomen. Maar nu de sanitaire context gunstig evolueert, kunnen we onze aanpak aanpassen. We stappen van een crisismodel over naar soepeler testmodaliteiten, om de tests te laten afnemen binnen het bedrijf en door uw medewerkers zelf. Die testmethode wordt vanop afstand gecoördineerd door uw arbeidsarts en een "testcoach" zorgt intern voor de organisatie van de afname van de COVID-zelftests.

Beoordeling van de noodzaak om zelftests te laten uitvoeren door de arbeidsarts

Uw arbeidsarts zal samen met u nagaan in hoeverre zelftesting in uw onderneming nuttig is, afhankelijk van de blootstelling van uw medewerkers aan het virus, en u helpen bepalen hoe u de testing in het kader van de arbeidsrelatie kunt organiseren. Elke medewerker die positief test, moet hem het resultaat meedelen en zal op gepaste wijze worden opgevolgd, met een PCR-test, quarantaine en tracing van zijn nauwe contacten.

Testcoach in ondernemingen, in samenwerking met de arbeidsarts

De "testcoach" moet die aanpak binnen zijn onderneming begeleiden in samenspraak met de arbeidsarts en wordt het eerste spreekpunt voor de werknemers. In dat kader zal hij hen sensibiliseren over de preventiemaatregelen waarvan de zelftests onderdeel zullen uitmaken. Hij zal wie zich vrijwillig wil testen tonen hoe ze tewerk moeten gaan en hun contactgegevens doorgeven aan het CESI om hun resultaten op te volgen. Hij zal hen eraan herinneren dat ze de algemene preventiemaatregelen moeten blijven naleven, ook bij een negatief testresultaat. Hij zal de werknemers aanmoedigen om zich tegen COVID-19 te laten vaccineren.

Informatiemateriaal over zelftests ter beschikking in uw MyCESI klantenruimte

Het CESI stelt aan zijn leden verschillende informatiedragers ter beschikking in hun MyCesi-klantenzone, om hen te helpen de principes van deze strategie te begrijpen en hun werknemers te informeren.
U vindt ze via het menu interventie in de onderneming, tab testcoach, of door meteen te klikken op de slideshow "COVID-zelftesting binnen de arbeidsrelatie".

Uw arbeidsarts blijft uw voornaamste aanspreekpunt. De medische directie van CESI zal ook vragen beantwoorden die ze per mail ontvangt op het adres direction.medicale@cesi.be

CESI, Medische directie

 

07/07/2021
CESI