You are here

In de kijker

Op vraag van Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter is het recht op deconnectie voor federale ambtenaren ingevoerd via een koninklijk besluit gepubliceerd op 3 januari 2022. Sinds de covid-crisis is telewerk de regel geworden en dat brengt vaak een non-stop connectie met zich mee. De bereikbaarheid van werkgevers en werknemers gaat zelfs buiten de werkuren verder en die flexibiliteit heeft...
+
31/01/2022
CESI
De wet van 23 december 2021 betreffende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen wegens de COVID-19-pandemie legt specifieke maatregelen op aan werkgevers die dienstenchequewerknemers tewerkstellen.De werkgevers moeten wekelijks wegwerpmondmaskers ter beschikking stellen in een aantal dat gelijk is aan het aantal werkplaatsen, met een extra wegwerpmondmasker per prestatie van meer dan 4 uur. In...
+
27/01/2022
CESI
De programmawet van 27 december 2021 voert voor de werkgevers een responsabiliseringsbijdrage inzake invaliditeit in.Een trimestriële responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd door de werkgevers met een bovenmaatse instroom van werknemers in invaliditeit.Een “bovenmaatse instroom” wordt bepaald op basis van de verhouding tussen intredes in invaliditeit bij de onderneming in het laatste...
+
25/01/2022
CESI
De collectieve arbeidsovereenkomst 149 betreffende de regeling van telewerk tijdens de COVID-19-crisis werd onder referentie 149/2 verlengd voor bepaalde tijd, van 1 januari 2022 tot 31 maart 2022.Cao nr. 149/2 van 07.12.2021 Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisishttps://www.cesi.be/nl/in-de-kijker/cao-149-een-nieuwe-...
+
Trefwoorden
25/01/2022
CESI
Twee belangrijke wijzigingen in het begeleidingsproces van bedrijven voor het beheer van preventie op het werk: Het bedrijfsbezoek vervangt de inspectie op de werkvloer. Voortaan wordt een onderscheid gemaakt tussen een verkennend bedrijfsbezoek en periodieke bedrijfsbezoeken.https://www.cesi.be/nl/in-de-kijker/het-bezoek-op-de-werkvloer-wordt-bedrijfsbezoekHet beleidsadvies vormt een echt...
+
Trefwoorden
25/01/2022
CESI
De wet van 17 december voert het “Terug-naar-werktraject” in om langdurig zieken te helpen bij hun re-integratie.Het “Terug-naar-werktraject” wordt gecoördineerd door een “Terug-naar-werkcoördinator” bij het ziekenfonds, die werknemers die dat wensen begeleidt naar werk dat past bij hun mogelijkheden en noden. Om dat Terug-naar-werktraject op te zetten werkt de coördinator samen met...
+
Trefwoorden
25/01/2022
CESI
De recentste maatregelen van de Interministeriële Conferentie van 10 januari brengen een wijziging van de tracing-procedures bij CESI met zich mee.U vindt al deze wijzigingen op onze pagina “Het opsporen van positieve COVID-19-gevallen in bedrijven”.  
+
Trefwoorden
26/01/2022
CESI
In het kader van covid-19-contactopsporing voor bedrijven is de procedure voor het omgaan met de situatie van elke werknemer op 24/01/2022 aangepast. Bekijk onze aangepaste fiche "Procedure voor het opvangen van individuele gevallen".Ter herinnering: CESI stelt tools en procedures tot uw beschikking op de pagina "Opsporen van positieve covid-gevallen in ondernemingen", waaronder een...
+
Trefwoorden
24/01/2022
CESI
Uw welzijn op het werk is nu meer dan ooit een van onze belangrijkste aandachtspunten. Om het welzijn van elke medewerker te beschermen hebben we een filmpje gemaakt waarin alle actoren aan bod komen die iets betekenen voor het welzijn in de onderneming. Bekijk en deel dit filmpje dat essentieel is om uw werknemers en uw onderneming gezond te houden!Een filmpje dat aangepast is aan uw...
+
19/01/2022
CESI
Volgens art. II.3-20 van de Codex worden de forfaitaire minimumbijdragen elk jaar op 1 januari aangepast aan de spilindex.Hier zijn de tarieven voor 2022: Werkgever die > 5 werknemers tewerksteltWerkgever die ≤ 5 werknemers tewerksteltGroep 1  46,74 €39,98 €Groep 2  68,14 €58 €Groep 3  85,03 €72,08 €Groep 4  107,55 €91,22 €Groep 5 126,13 €...
+
Trefwoorden
18/01/2022
CESI