You are here

In de kijker

De werknemers getroffen door COVID-19 beginnen weer aan het werk te gaan. Onder welke voorwaarden? De tabel "procedure voor de terugkeer naar het werk" kan de werkgevers en de werknemers helpen om beslissingen te nemen betreffende de terugkeer naar het werk.De voorzijde van het document betreft alle werknemers.De keerzijde is meer specifiek gewijd aan de gezondheidszorg.   ...
+
Trefwoorden
06/04/2020
CESI
FEDRIS meldt ons dat personen met COVID-19 (gediagnosticeerd door middel van een laboratoriumtest) die in de gezondheidssector werken en die een duidelijk verhoogd risico lopen om door het virus besmet te worden, in aanmerking komen voor schadeloosstelling wegens beroepsziekte door FEDRIS.Via onderstaande koppeling vindt u een lijst met de categorieën verzorgend personeel die in aanmerking komen:...
+
Trefwoorden
03/04/2020
CESI
Co-Prev, de sectorvereniging van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk in België, heeft een noodlijn voor zorgverleners opgezet die de naam Care for Caretakers meekreeg. Care for Caretakers - Zorg voor zorgverleners - is bedoeld om professionele opvang te bieden aan zorgverleners in nood, of ze nu werknemer of zelfstandige zijn.De werknemers gebruiken bij voorkeur de...
+
Trefwoorden
06/04/2020
CESI
CESI stelt haar medibussen gratis ter beschikking van 6 ziekenhuizen in Wallonië om COVID-19-patiënten op te vangen.Bussen om spoeddiensten in ziekenhuizen bij te staanOmwille van de Coronacrisis zijn er geen raadplegingen arbeidsgeneeskunde meer mogelijk in de medibussen. Sinds de quarantainemaatregelen van kracht zijn, worden ze dus niet meer gebruikt. Nochtans zijn deze bussen volledig...
+
Trefwoorden
07/04/2020
CESI
Fysiek en mentaal in vorm blijven tijdens de quarantaine, het kan!Je werk goed indelen, comfortabel zitten, communiceren, stoppen en bewegen, op de hoogte blijven, drinken, eten, slapen... Volg het advies van onze experts om jezelf en je naasten in vorm te houden tijdens de quarantaineperiode.Download de infographie Telewerk  Download de affiche Stretching op het werk ...
+
Trefwoorden
25/03/2020
CESI
UPDATE 06/04/2020 De telefoonlijn van de psychosociale eenheid van CESI staat ter beschikking van het personeel in de gezondheids- en thuiszorg en is te bereiken van 8u. tot 17u., van maandag tot vrijdag. Om het personeel in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en thuiszorg te ondersteunen, zal de eerstehulplijn van de psychosociale eenheid een luisterend oor bieden aan iedereen die erom...
+
Trefwoorden
25/03/2020
CESI
Laatst bijgewerkt op 13 maart 2020: Deze pagina wordt bijgewerkt in functie van de actualiteit en de aanbevelingen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Hier vindt u de belangrijkste informatie over het Coronavirus 2019-nCov. Wat is het Coronavirus 2019-nCov? Coronavirussen (CoV’s) zijn een grote familie van virussen die symptomen veroorzaken die...
+
Trefwoorden
31/01/2020
CESI
Wereldkankerdag is voor ons de gelegenheid bij uitstek om onze nieuwe samenwerking met vzw Work & Cancer aan te kondigen.Work & Cancer is ontsproten aan de geest van Magali Mertens de Wilmars, nadat ze de ziekte zelf had meegemaakt en moest vaststellen dat er een gebrek aan hulpmiddelen is om na kanker weer aan de slag te gaan, een vaststelling die ze in haar werk als coach van patiënten...
+
31/01/2020
CESI
Het koninklijk besluit van 12 Januari 2020 voegd de "werkzaamheden waarbij men wordt blootgesteld aan door een werkprocedé gegenereerd inadembaar stof van kristallijn siliciumdioxide" toe aan bijlage VI.2-2 "Lijst van de procédés tijdens welke een stof of een mengsel vrijkomt" van de codex over het welzijn op het werk, waardoor dit type stof ondubbelzinnig als kankerverwekkend gedefinieerd wordt....
+
30/01/2020
CESI
CESI stelt een gloednieuwe tool om de risicoanalyse van de beeldschermwerkers beheren : de online vragenlijst.Sinds het koninklijk besluit van 23 mei 2014 worden "beeldschermwerkers" niet langer onderworpen aan het gezondheidstoezicht, maar is elke werkgever verplicht om voor hen een risicoanalyse uit te voeren.Om de uitvoering van die risicoanalyse te vergemakkelijken, stelt CESI een...
+
04/02/2020
CESI