You are here

In de kijker

Het bezoek aan uw bedrijf staat centraal in onze opdracht voor preventie en bescherming op het werk. Het koninklijk besluit tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk wat de bedrijfsbezoeken betreft, is in werking getreden op 1 januari 2022. Bekijk ons korte filmpje waarin de essentie van het bedrijfsbezoek wordt toegelicht. Elk bedrijf krijgt ermee te maken, ongeacht uw activiteit...
+
11/01/2022
CESI
In het kader van covid-19-contactopsporing voor bedrijven is de procedure voor het omgaan met de situatie van elke werknemer op 10/01/2022 aangepast. Bekijk onze aangepaste fiche "Procedure voor het opvangen van individuele gevallen". Ter herinnering: CESI stelt tools en procedures tot uw beschikking op de pagina "Opsporen van positieve covid-gevallen in ondernemingen", waaronder een...
+
Trefwoorden
10/01/2022
CESI
De catalogus Opleidingen & Diensten CESI - OneManagement 2022 is beschikbaar! Download onze nieuwe catalogus hier en ontdek het volledige aanbod.
+
21/12/2021
CESI
Onze wens voor 2022? Je welzijn op het werk! Wij beloofden "Aanwezig, aan uw zijde" te zijn in 2021. Het is uw vertrouwen dat ons in staat heeft gesteld deze ongekende uitdagingen op het gebied van de volksgezondheid samen met u te overwinnen... Dank u.Betekenis geven aan het welzijnsbeleid voor uw werknemers is wat ons zal leiden in 2022.Tot dan, wensen wij u... een beetje lichtheid!...
+
Trefwoorden
21/12/2021
CESI
Om de follow-up van positieve gevallen vlotter te laten verlopen en te versnellen in de onderneming, stelt CESI in zijn MyCESI klantenruimte een tool ter beschikking voor contactopsporing.Na de 4e Covid-golf zien bedrijven het aantal positieve gevallen sterk toenemen en de contactopsporing betekent een aanzienlijke administratieve overlast.Volgens het KB van 5 januari 2021 dat de opdrachten van...
+
Trefwoorden
16/12/2021
CESI
De ventilatie van uw werkruimten is beslist een efficiënt preventiemiddel om Covid-19 te bestrijden. CESI stelt u een praktische fiche voor om de luchtkwaliteit in uw lokalen optimaal te houden.Samen met de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen draagt de kwaliteit van de binnenlucht aanzienlijk bij om te vermijden dat het virus in uw onderneming circuleert.Aangezien het CO2-gehalte gebruikt wordt...
+
07/12/2021
CESI
Gezien de evolutie van covid-19 en als antwoord op de nieuwe prioriteiten inzake volksgezondheid, hebben de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk na overleg beslist hun opdrachten te herorganiseren om zich maximaal te kunnen toeleggen op de taken die hen gevraagd worden.Co-Prev, het orgaan dat alle externe diensten van België vertegenwoordigt, heeft een Persbericht verspreid...
+
Trefwoorden
07/12/2021
CESI
Op 22 november heeft de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg de achtste versie gepubliceerd van de Generieke gids. Covid-19 is nog steeds actief aanwezig onder de bevolking en om de verspreiding ervan in te perken blijft deze gids aandringen om de vereiste maatregelen op het werk te nemen aangepast aan de evolutie van de gezondheidstoestand.In deze laatste versie wordt gemeld dat het...
+
24/11/2021
CESI
De presentatie van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) in de codex welzijn op het werk is herzien in een nieuw koninklijk besluit dat in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd is. Om meer in lijn te liggen met de Europese richtlijn betreffende individuele bescherming die een aanpak per risico en per bijhorende BPM adviseert, werd een schematische lijst opgesteld met activiteiten en sectoren...
+
15/11/2021
CESI
Sinds 1 december 2020 is elke natuurlijke persoon die wordt blootgesteld aan ioniserende straling bij een exploitant of in een derde onderneming, onderworpen aan het gezondheidstoezicht door een erkend arbeidsarts op het vlak van stralingsbescherming.Bent u zelfstandige en wordt u als gevolg van uw werk blootgesteld aan ioniserende straling?Overeenkomstig het koninklijk besluit van 28 ...
+
21/10/2020
CESI