OPLEIDINGEN

Artikel 25: sensibilisering en opleiding over de risico’s verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling

THEMA

Sensibilisering en opleiding over de risico's verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling.

 

DOELSTELLINGEN Informatie en opleiding voor werknemers en personen die blootgesteld kunnen worden aan ioniserende stralings. Voldoen aan de wettelijke verplichting (artikel 25, K.B. van 20 juli 2001).

 

PROGRAMMA

  • Duur: ½ dag. Groep van 6 tot maximaal 15 personen (uit dezelfde of een gelijkaardige dienst).
  • Benodigd materiaal: een lokaal aangepast aan het aantal deelnemers en waar de lesgever een presentatie kan geven (aanwezigheid van beamer en projectiescherm vereist).
  • Inhoud van de opleiding:

- De gezondheidsrisico's van het werk en eventuele EHBO.
- De basisnormen betreffende de bescherming tegen blootstelling aan ioniserende stralingen zoals beschreven in Afdeling I van artikel 25.
- De goede praktijken die een effectieve bescherming verzekeren en collectieve en individuele voorzorgsmaatregelen die genomen moeten worden.
- De betekenis van de waarschuwingssignalen, symbolen en gevaarzinnen waarvan het gebruik opgelegd wordt door dit reglement.
- Het belang van het naleven van de technische en medische voorschriften.
- In het kader van de moederschapsbescherming wordt er speciaal aandacht besteed aan vrouwen: informatie over het risico dat ioniserende stralingen betekenen voor de embryo en de foetus.
- Noodinstructies op het niveau van de werkpost en noodplannen van de onderneming.

 

METHODE

  • Interactieve opleiding met behulp van een Powerpointpresentatie.
  • Aanwezigheid van didactisch materiaal noodzakelijk.

De informatie wordt in schriftelijke vorm ter beschikking van de werknemers gesteld. Een attest van afronding van de opleiding zal aan de werkgever overgemaakt worden na afloop van de opleiding met vermelding van de lijst van aanwezige deelnemers.

 

DOELPUBLIEK

Werknemers die blootgesteld kunnen worden aan ioniserende straling.

 

INTERVENTIEPLAATS

In het bedrijf zelf.

Aanvraag offerte
CESI