DIENSTEN

Re-integratie van medewerkers

THEMA

Re-integratiebeleid - Beheer van arbeids(on)geschiktheid.

DOELSTELLINGEN

Begeleiding bij de invoering van een re-integratiebeleid aangepast aan uw onderneming in het kader van het KB van 28 oktober 2016.

PROGRAMMA

Het programma varieert afhankelijk van de bedrijfsrealiteit.
Verscheidene punten kunnen aangekaart worden:

  •  Het wettelijke kader van het KB van 28 oktober 2016: doelstellingen, bereik, betrokken personen, toepassing, grondslag.
  • De verplichtingen, rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende spelers.
  •  Re-integratietraject.
  • Oprichting van en deelname aan een multidisciplinaire werkgroep binnen uw onderneming om u te helpen bij het uitwerken van een re-integratiebeleid.
  • Uitwerking van interne re-integratieprocedures.

METHODE

Collectieve uiteenzettingen, deelname van de preventieadviseur-arbeidsarts aan de werkgroep actief in de onderneming.

DOELPUBLIEK

Werkgever, Directie Human Resources, leden van het Comité voor de Preventie en de Bescherming op het Werk, lid van de werkgroep ingevoerd in de onderneming om de wettelijke verplichting na te komen.

INTERVENTIEPLAATS

In het bedrijf zelf.

Aanvraag offerte
CESI