Zes goede redenen om bij CESI te werken

Een bedrijf in volle expansie
CESI maakt de laatste jaren een enorme groei door. We kunnen bogen op 300 medewerkers (arbeidsgeneesheren, ingenieurs, ergonomen, psychologen, paramedisch personeel, verpleegkundigen, administratieve krachten,...) en 17.000 aangesloten bedrijven. In Brussel en Wallonië zijn we een onmisbare partner op het vlak van preventie. Er werden ook centra geopend in de Vlaamse steden Gent en Antwerpen. In 2012 breidde CESI haar dienstverlening uit, dankzij de overname van OneManagement, een bedrijf actief in personeelsvorming en -management.

Maatschappelijk engagement
CESI monitort de gezondheid en het welzijn van meer dan 250.000 werknemers. Onze bedrijfsactiviteiten passen in een project voor duurzame ontwikkeling, naar aanleiding waarvan we in 2012 het label 'Ecodynamische Onderneming' ontvingen. We zijn ons tevens bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en zijn daarom actief lid van Business and Society én pleitbezorger van eerlijke handel. Het CESI Wetenschappelijk Fonds financiert en ondersteunt wetenschappelijke onderzoeksprojecten die voor onze leden relevant zijn. In dat kader werken we samen met universiteiten, hogescholen en beroepsverenigingen.

Een vormingskader
De CESI medewerkers kunnen zich via vorming verder ontplooien. De uitwisseling van kennis wordt aangemoedigd in het kader van thematische werkgroepen.

Valorisering van individuele initiatieven en kwalitatieve prestaties
CESI ontving het ISO 9001 certificaat en hecht ontzettend veel belang aan de kwaliteit van haar diensten en het professionalisme van haar medewerkers.

Een bedrijf op mensenmaat met sterke waarden
De CESI teams werken samen in een sfeer van solidariteit, vrolijkheid, respect en gezelligheid. Ze bestaan uit passionele vakmensen die bereikbaar willen zijn voor onze leden en hen een kwalitatieve dienstverlening willen garanderen.

Een loonpakket gekoppeld aan extralegale voordelen
De medewerkers van CESI hebben recht op: maaltijdcheques, een groepsverzekering, een hospitalisatieverzekering, een ziekte- en invaliditeitsverzekering, een eindejaarspremie, een tussenkomt in de kosten voor een internetabonnement én verplaatsingsvergoedingen.

job@cesi.be

CESI