Het toezicht op de gezondheid

Op dinsdag 11 juni 2019 is in het Staatsblad het Koninklijk Besluit verschenen dat de codex over welzijn op het werk wijzigt wat betreft periodiek gezondheidstoezicht. Deze langverwachte wetgeving trekt het bereik van het gezondheidstoezicht open door de waaier aan preventieve acties te verbreden.

De belangrijkste bepaling van het KB is de verlenging van de periodiciteit van het gezondheidstoezicht. Zo wordt in de bijlage aan het besluit de frequentie van de periodieke gezondheidsbeoordeling bepaald in functie van de verschillende risico’s.

Verschillende actiemiddelen voor preventie

Wat in deze context belangrijk is, is de actualisering van het begrip preventie. Het is de bedoeling om regelmatig contact te houden met de werknemer, tussen twee periodieke gezondheidsbeoordelingen door, en dit met verschillende actiemiddelen. Die “aanvullende medische handelingen”, uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de arbeidsgeneesheer, vormen een aanvulling op het periodiek gezondheidstoezicht dat deze geneesheer uitvoert.

Er zijn hoofdzakelijk 3 centrale preventieacties:

-       Medisch preventieonderzoek uitgevoerd door de arbeidsgeneesheer

-       Medische vragenlijsten waarvan de modellen ontwikkeld zijn in samenwerking met de externe diensten

-       Extra medische onderzoeken specifiek voor de risico’s waar de werknemers aan blootgesteld zijn.

Een uitgelezen kans voor preventie

Zoals u merkt, zal dit besluit de periodiciteit van het contact met de werknemers niet omgooien. Het zal de rol van onze experts en preventietools eerder bekrachtigen en preciseren.

CESI heeft steeds ingezet op de kwaliteit van het gezondheidstoezicht. In die zin wordt het gesteund door dit Koninklijk Besluit dat de kans biedt de inhoud van het gezondheidstoezicht te herwerken om het aan te passen aan de evolutie van de behoeften van bedrijven en hun werknemers.

Onze klanten zullen regelmatig informatie ontvangen over de toepassing van dit Koninklijk Besluit.

 

 

 

 

CESI