OPLEIDINGEN

Burn out : opsporen, begrijpen, handelen

17
Nov
Namur_2022

Preventie van burn-out.

Doelstellingen        

  • De deelnemers helpen om het fenomeen en de effecten ervan beter te begrijpen Om een fenomeen goed te begrijpen, moeten we het duidelijk afbakenen.  Met een gemeenschappelijke definitie kunnen we een gedeeld kader bieden aan alle deelnemers en de reflecties en acties coördineren.
  • De risicofactoren/oorzaken leren identificeren. De specifieke oorzaken of symptomen bij zichzelf of de anderen identificeren laat toe snel en onbevooroordeeld te reageren en de vicieuze cirkel van onbehagen te doorbreken.
  • De actoren identificeren van de preventie en interventie en praktische tools verwerven om op gepaste manier te reageren wanneer je geconfronteerd wordt met het fenomeen in je omgeving.
  • Het project/actieplan van mijn onderneming ontdekken

Programma        

Het fenomeen leren kennen  

  • Hoe een burn-out definiëren?  

• Definitie van en verschil tussen ‘uitputting’, ‘stress’ en ‘depressie’
• Symptomen
• Gevolgen
• Evolutie/proces

  • De risicofactoren identificeren   

• Factoren gelinkt aan de organisatie van het werk
• Factoren gelinkt aan de arbeidsvoorwaarden
• Factoren gelinkt aan de arbeidsomstandigheden
• Factoren gelinkt aan de inhoud van het werk
• Factoren gelinkt aan de interpersoonlijke relaties op het werk
• Factoren gelinkt aan het individu
• Versterkende factoren
• Vicieuze cirkels

De actoren en de acties

  • Wettelijk kader

• Verplichtingen van de werkgever
• Verplichtingen van de werknemers

  • De actiepistes

• De collectieve preventiemaatregelen
• De individuele preventiemaatregelen
• De primaire maatregelen

- Sensibilisering
- Opleiding van de hiërarchische lijn
- Risicoanalyse
- Communicatie via de beschikbare kanalen

• De secundaire maatregelen

- Steungroepen
- Check-up (opsporing van symptomen)
- Ontwikkeling van het stressbeheersend vermogen

• De tertiaire maatregelen

- Individuele behandeling/ondersteuning
- Terugkeer naar het werk

De actoren 

• De rol van de hiërarchische lijn
• Hoe handelen als betrokken werknemer?
• Hoe handelen als collega?
• De preventie-actoren

- De intern bepaalde actoren (HR, PA, SA, verpleger, hulpverlener, tussenpersoon ...)
- De vertrouwenspersoon
- De preventieadviseur psychosociale risico’s
- De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer

• De hulpverlenende actoren  

Communicatie van het actieplan van de onderneming
Als uw onderneming een actieplan voor burn-out heeft, stellen wij voor om dit te presenteren en te becommentariëren voor de deelnemers.  Deze presentatie kan gegeven worden door onze opleiders of door iemand die uw onderneming hiervoor afvaardigt.

Methode        

Collectieve en interactieve uiteenzettingen
Theorie + praktische oefeningen

Omdat deze opleiding/sensibilisering wordt aangepast aan de realiteit van elke onderneming, rekenen wij een halve dag aan voor vergadering en aanpassing van de didactische tools.

Sensibilisering: 1/2 dag
Interactieve workshop: 1 dag

Doelpubliek        

Elke werknemer, de werkgever, leden van de hiërarchische lijn, interne preventiedienst, leden van het CPBW.

Interventieplaats        

In het bedrijf zelf of in de lokalen van CESI.

Aanvraag offerte
CESI