OPLEIDINGEN

Conflictpreventie en -beheersing

THEMA

Conflictpreventie en -beheersing.

 

DOELSTELLINGEN

• Opfrissen of verbeteren van de kennis over technieken voor conflictpreventie.
• Ontwikkelen van vaardigheden voor analyse en diagnose van conflicten.
• Identificeren van de eigen reacties, de persoonlijke stijl bij conflicten.
• In staat zijn om strategieën te ontwikkelen voor het oplossen van conflicten.

 

PROGRAMMA

Inhoud van de opleiding: de opleiding neemt een volledige dag in beslag en volgende thema's worden aangesneden:

  • De ingrediënten van een conflict: hoe weet u dat u met een conflict te maken heeft?
  • Preventie: wat kunt u doen om het ontstaan van relationele spanningen te beperken?

- Individuele preventie.
- Organisationele preventie.

  • Conflictbeheersing: hoe de afloop van een situatie met relationele spanningen positief beïnvloeden?

- De eigen overheersende stijl ontdekken en in welke context die efficiënt is.
- Vertrouwd raken met de tools voor conflictbeheersing:
- Analyse van situaties met relationeel leed tussen personen of in het team (diagnose).
- Beheersing van interpersoonlijke conflicten (tools die rekening houden met de positie die de verantwoordelijke wil innemen: advies, arbitrage, actief luisteren, verzoening en bemiddeling).

 

METHODE

  • Collectieve en interactieve presentatie: theorie, uitwisseling van ervaringen en praktijkoefeningen (rollenspellen en casestudies).
  • Omvang van de groep: minimaal 8 personen en maximaal 12 personen om uitwisseling en praktijk te stimuleren.

 

DOELPUBLIEK

Vertrouwenspersonen (die de basisopleiding al afgerond hebben), interne preventieadviseurs, actorenin HR.

 

INTERVENTIEPLAATS

In de onderneming zelf of in de lokalen van CESI. Of op afstand.

Aanvraag offerte
CESI