DIENSTEN

Coronavirus : Covid praatgroepen

THEMA

De praatgroep als methode voor psychosociale interventie is een systeem dat een beperkte groep werknemers (maximaal 8 personen) samenbrengt rond een vooraf bepaald thema. De praatgroep wordt geleid door een preventieadviseur psychosociale aspecten die garant staat voor een gemoedelijke sfeer waar ieder zijn plek krijgt binnen de ruimte.

 

DOELSTELLINGEN

  • Mensen de kans bieden om in alle vertrouwen te praten over wat ze beleven en hun moeilijkheden op het werk in een professionele context te kunnen uiten.
  • Bevorderen van sociale ondersteuning van het emotionele/informatieve type afkomstig van peergroups. Het belang om mensen samen te brengen met een gemeenschappelijke ervaring in een dienstencontext is om elkaar gerust te stellen en zich te voeden met de ervaring van de ander.
  • Mogelijke misverstanden of onbegrip wegnemen die zouden kunnen voorkomen op relationeel vlak in een gespannen context.
  • Helpen bij het rouwproces naar aanleiding van het overlijden van patiënten/collega's.

 

PROGRAMMA

  • Vereiste voorkennis:

- Vooraleer een praatgroep wordt georganiseerd, is vooraf een gesprek nodig met de preventieadviseur psychosociale aspecten om ervoor te zorgen dat alle voorwaarden aanwezig zijn om deze interventie mogelijk te maken.
- Een lokaal aangepast aan een vertrouwelijke uitwisseling in kleine groepen, indien mogelijk met een flipchart.

  • Interventie:

Voorbereiden en leiden van een vergadering van 2 uur met de deelnemers in uw lokalen.
- PA-PSA leidt de vergadering in.
- PA-PSA schept een gemoedelijk kader.
- Gesprekken in goede banen leiden.

  • Een korte rapportering is mogelijk: te bepalen vóór de vergadering.

De rapportering handelt enkel over de verwachtingen/vragen van de deelnemers aan de hiërarchie en over eventuele suggesties van de PA-PSA om de preventie te verbeteren.

 

METHODE

Interactieve methode van groepsanimatie.

 

DOELPUBLIEK

De praatgroep is bestemd voor:
- Teams met emotionele moeilijkheden die te maken hebben met het verzorgen van mensen die lijden (verzorgingsteams, sociale teams, educatieve teams...).
- Teams die psychologisch te lijden hebben onder de omstandigheden van de gezondheidscrisis en de lockdown.

 

INTERVENTIEPLAATS

In de onderneming of op afstand.

Aanvraag offerte
CESI