DIENSTEN

Coronavirus - Individuele begeleiding

Een luister- en advieslijn voor werknemers met moeilijkheden op het werk in de huidige gezondheidssituatie.

 

Thema’s

We beleven momenteel een extreme gezondheidssituatie. Elk van ons kreeg in verschillende mate te kampen met de lockdown, zowel professioneel als persoonlijk.

Nu het opheffen van de lockdown begint, stellen wij een individuele psychologische begeleiding - via een telefoonlijn - voor aan werknemers die mogelijk moeilijkheden ondervinden bij het verderzetten of hernemen van hun beroepsactiviteiten.

Doelstellingen en programma

Om de medewerkers te ondersteunen in de uitzonderlijke situatie die covid-19 met zich meebrengt, stelt cesi een telefoonlijn ter beschikking. Deze lijn biedt zowel een luisterend oor als advies aan werknemers die moeilijkheden ondervinden op het werk in de huidige gezondheidssituatie. Het gaat er in een eerste fase om ze emotioneel te ontlasten en pertinent advies te geven om ze te helpen om te gaan met de situatie.

Een gesprek met een preventieadviseur psychosociale aspecten kan indien nodig in een tweede fase plaatsvinden voor een optimale begeleiding aangepast aan de noden van de werknemers.

Methode

Werknemers kunnen het nummer 02 761 17 74 bellen en erbij vermelden dat hun oproep verband houdt met Covid-19.

De telefoonlijn is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8u tot 17u. Buiten deze periode kunnen de werknemers ook een stembericht achterlaten. Er wordt dan de werkdag erna contact met hen opgenomen tussen 8u en 17u.

Doelpubliek

Werkgevers die deze individuele ondersteuning aan hun werknemers willen aanbieden, in alle sectoren

Budget

Coronavirus: individuele ondersteuning voor werknemers van bedrijven met Preventie-eenheden (PE) = REGIE > 1PE per uur of 122,04€ per uur bij het overschrijden van de PE.

Coronavirus: individuele ondersteuning voor werknemers van bedrijven zonder PE’s = 1e luisterlijn: gratis. De tweede lijn voor psychologische begeleiding is betalend: 122,04 € per uur.

Hij krijgt u toegang tot deze service?

U hoeft geen offerte te tekenen voor deze service. De oproepen van uw werknemers zullen onmiddellijk afgetrokken worden van uw PE-budget of rechtstreeks gefactureerd in €.

Als u interesse hebt in deze service, kunt u het telefoonnummer doorgeven aan uw werknemers. We hebben een affiche gemaakt met alle info om op te hangen in uw kantoren klik hier om ze te downloaden 

 

 

Aanvraag offerte
CESI