DIENSTEN

Covid-19 crisis: Analyse van psychosociale risico’s

Thema

De analyse van psychosociale risico’s verbonden met de Covid-19 crisis wil specifiek de psychosociale risico’s verbonden met deze bijzondere periode onder de loep nemen. 

In deze bijzondere context gaat de voorkeur naar kwalitatieve methodologieën (individuele en collectieve gesprekken) om haarfijn te kunnen peilen naar de arbeidsrealiteit van de deelnemers.

De analyse van de psychosociale risico’s verbonden met Covid-19 is bedoeld voor:

 • Teams die informatie willen om het welzijn te verbeteren bij het omgaan met de crisis en de corona-exit;  
 • Teams die de psychosociale risico’s verbonden met de Covid-19 crisis op dynamische wijze willen aanpakken.

Doelstellingen

 • De specifieke risico's verbonden met de Covid-19 crisis identificeren
 • Informatie verzamelen ter verbetering van het welzijn van de werknemers (impact op de motivatie, omgaan met stress, beheersing van absenteïsme...)
 • Een dynamisch systeem voor risicobeheersing invoeren

Programma 

 • De interventiemethodologie bepalen die aangepast is aan de context en de behoeften
 • De analyse uitvoeren van de psychosociale risico’s verbonden met de Covid-19 crisis
 • Preventiemaatregelen bepalen om psychosociale risico’s te voorkomen/beheersen
 • Periodieke beoordeling van de ingevoerde preventiemaatregelen

Methode

Bij voorkeur kwalitatieve methoden

Methode via semigestructureerd interview of in groep

Deelname van werknemers betrokken bij de geanalyseerde werksituatie

De 5 domeinen van psychosociaal welzijn behandelen (werkorganisatie, werkomstandigheden, werkinhoud, leefomstandigheden op het werk, werkrelatie).

INTERVENTIENIVEAU:

 • Individueel
 • Collectief
 • Organisatorisch

INTERVENTIEPUNT:

 • Operationele werking
 • People management en welzijn

Doelpubliek

Teams die informatie willen om het welzijn te verbeteren bij de beheersing van de crisis en de corona-exit.

Teams die de psychosociale risico’s verbonden met de Covid-19 crisis op dynamische wijze willen aanpakken.

Budget

122,04€/1PE uur

+ verplaatsing

 

Aanvraag offerte
CESI