OPLEIDINGEN

COVID-19 - Sensibilisering rond burn-out voor medewerkers

Interventieniveau: Groep - Individu

Interventiepijler: Operationeel - People management

 

Doelstellingen:

  • Het fenomeen burn-out en de effecten ervan beter begrijpen
  • Persoonlijke praktijken bepalen die kunnen leiden tot burn-out of het net kunnen voorkomen
  • De eerste tekenen kunnen opsporen en er gepast op reageren

Programma:

Reeks 1: Het fenomeen leren kennen

  • Bepalen van en onderscheid maken tussen uitputting, stress, depressie, burn-out, bore-out, brown-out.
  • De symptomen en de gevolgen 
  • Evolutie/proces
  • Een gebanaliseerd fenomeen à de mythe en vaste overtuigingen rond burn-out ontkrachten

 

Reeks 2: Handelen 

  • Persoonlijke praktijken die kunnen leiden tot burn-out of die het net kunnen voorkomen
  • Wat te doen als ik de eerste symptomen bij mezelf of bij een collega vaststel?

 

Reeks 3: Middelen

  • Bij wie kan ik terecht bij moeilijkheden?
  • Wat is de rol van de verschillende interne en externe referentiepersonen?

 

Methode:

Theoretische uiteenzettingen

Collectieve denkoefeningen en uitwisselingen

 

Doelpubliek: Medewerkers

 

Voorwaarden:

Ter plaatse: 1/2 dag

Op afstand: 2 x 1,5 uur (groep van maximum 10 personen).

 

Aanvraag offerte
CESI