OPLEIDINGEN

De stress van mijn medewerkers in covid-19 crisis begrijpen en ermee omgaan

THEMA

De crisis sereen doorstaan.

 

DOELSTELLINGEN

 • De mechaniek van stress begrijpen en de link leggen met situaties die deelnemers meemaakten in de context van Covid en bij het einde van de lockdown.
 • De subjectieve dimensie van stress inzien en ermee rekening houden.
 • Goede praktijken aankaarten inzake stresspreventie en stressbeheersing.

 

PROGRAMMA

Duur: Ter plaatse: 1 dag.
Op afstand: 3 X 2 uur: 2 modules van 2u op 1 dag
+ 1 module van 2u ten laatste binnen de 2 volgende weken.
Groep van maximum 10 personen.
Inhoud van de opleiding:

 • Definitie en mechaniek van stress.
 • De stresscurve.
 • Link met de eigen beroepservaring Met welke stresssituaties worden uw medewerkers geconfronteerd bij de corona-exit en de werkhervatting?
 • Hoe stress herkennen? Fysieke en gedragssignalen.
 • Wat zijn de oorzaken van stress?

- Organisatorische oorzaken. Welke organisatorische elementen hebben een impact op mijn
stress?
- Individuele oorzaken. Verschillen in gevoeligheid en vatbaarheid voor stress.

 • Hoe stress voorkomen en beheersen?
 • Welke goede praktijken op persoonlijk en organisatorisch vlak?
 • Rekening houden met de subjectieve dimensie van de stress die elke medewerker ervaart en met ieders behoeften.

 

METHODE

 • Theoretische uiteenzettingen.
 • Uitwisseling en terugkoppelen naar eigen beleving.
 • Tools en methoden voor stressbeheersing.
 • Denkoefeningen - individueel en collectief.
 • Oefeningen ter integratie.

 

DOELPUBLIEK

Managers/HR.

 

INTERVENTIEPLAATS

In de onderneming of op afstand.

Aanvraag offerte
CESI