OPLEIDINGEN

Informatie over het wettelijke kader van de preventie van psychosociale risico’s op het werk

Informatie over het wettelijke kader van de preventie van psychosociale risico’s op het werk.

Doelstellingen

Toelichting over het wettelijke kader (KB van 17 mei 2007 - 10 april 2014).

Programma

Voorstelling van de wijzigingen en nieuwe bepalingen in het KB van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk en de impact daarvan op de arbeidswereld.
ca. 1 uur in een specifieke vergadering of tijdens een sessie van het CPBW:

  • Bepalingen van het KB van 17 mei 2007 betreffende de voorkoming van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

1. Inleiding: geschiedenis en context
2. Vooraf: belangrijkste wijzigingen
3. Definities
4. Actoren en hun rollen
5. Collectieve preventiemiddelen
6. Interne procedure
7. Conclusies
8. Vragen/opmerkingen

 

  • Verplichtingen van de verschillende actoren (werkgever, hiërarchische lijn, werknemers ...).
  • Interne en externe procedures.
  • Rol van de vertrouwenspersoon en de preventieadviseur gespecialiseerd in de Psychosociale risico’s.

Methode

Gebruik van een interactieve PowerPointpresentatie.

Doelpubliek

Leden van het CPBW, van de hiërarchische lijn en de interne preventiedienst, werknemers en hun afgevaardigden.

Interventieplaats

In de onderneming zelf.

Aanvraag offerte
CESI