DIENSTEN

Medisch-psychologische Balans SenseCare

Diagnose en preventie van burn-out voor managers.
Bewustmaking van de risicofactoren voor burn-out.

Doelstellingen

• Voortijdig burn-outs bij managers en kaderleden opsporen en bewezen gevallen van burn-out voorkomen.
• Preventiemaatregelen voor burn-out voorstellen.

Programma

De medisch-psychologische balans moet signalen van burn-out bij managers opsporen en hen preventiemaatregelen voorstellen. De balans is gebaseerd op drie pijlers:

  1. Het invullen van gevalideerde vragenlijsten om de gestelde diagnose te staven; De Maslasch burn-out inventory, een anamnese op basis van de tool voor voortijdige detectie van burn-out van de FOD Werk.
  2. Een consultatie van een uur bij een gespecialiseerde arts met opsporing van de voornaamste symptomen van burn-out, zowel op fysiek als op psychologisch gebied. Het is daarbij de bedoeling om elke organische pathologie uit te sluiten (schildklier, bloedarmoede...) en een differentiële diagnose te stellen met depressie of fibromyalgie bijvoorbeeld.
  3. Een psychologisch consult bij een gespecialiseerde psycholoog met een analyse van de psychosociale context van de betrokkene, de opsporing van persoonlijke en organisatorische risicofactoren, een analyse van de mentale processen die gepaard gaan met burn-out en van de ervaringen van de persoon op het werk.

Onze interveniënten geven onmiddellijk feedback aan de persoon over de resultaten van het onderzoek: Vertoont de betrokkene een risico op burn-out? Zit de betrokkene al in het burn-outproces? Hoe kan dat eventueel worden beëindigd?
Wat zijn de voornaamste werkpunten?
Indien er symptomen worden vastgesteld, krijgt de betrokkene praktische tips en leert hij hoe hij zich kan laten bijstaan binnen en buiten de onderneming.
Indien nodig ontvangt de huisarts een verslag, als de onderzochte persoon daarmee instemt.
Indien de diagnose van burn-out wordt gesteld door onze interveniënten en de betrokkene het ermee eens is dat we de situatie doorgeven aan human resources, zullen we de dienst een van onze vier SenseCare-begeleidingstrajecten voorstellen, afhankelijk van de mate van ernst. De onderneming en de betrokkene zijn geenszins verplicht een van die trajecten te volgen.

Methode

  1. Net als bij elke andere HR-activiteit legt u samen met ons het kader, de doelstellingen en het proces van de interventie vast. Daarbij moet de manier vastgelegd worden waarop de balans aan de managers wordt voorgesteld, en worden bepaald welke opvolging er komt indien er risicosituaties of bewezen situaties worden gedetecteerd.
  2. Uw managers maken een afspraak met ons om in onderlinge overeenstemming op een afgesproken moment de gezondheidsbalans op te maken.
  3. De gezondheidsbalans bestaat uit twee afspraken van een uur met onze gespecialiseerde artsen en psychologen. De persoon ontvangt zijn balans en een aantal aanbevelingen.
  4. We bezorgen human resources een algemene analyse, en met instemming van de betrokken personen bieden we begeleiding aan voor bewezen gevallen.

Doelpubliek

Kaderleden en managers.

Interventieplaats

In een centrum van SenseCare®.

Aanvraag offerte
CESI