OPLEIDINGEN

Mijn stress beheersen

THEMA

Leren omgaan met stress.

 

DOELSTELLINGEN

• Het mechanisme van stress begrijpen en het verband leggen met situaties die de deelnemers meemaakten in hun specifieke professionele context.
• Een collectieve denkoefening leiden rond dit thema.
• Goede praktijken bespreken betreffende stresspreventie en stressbeheersing.

 

PROGRAMMA

Duur: 1 dag.
Inhoud van de opleiding:

  • Reeks 1: de dynamiek van stress.

- Definitie.
- Mechanismen en modellen.
- Gevolgen van stress.

  • Reeks 2: de oorzaken van stress.

- Organisatorische oorzaken.
- Individuele oorzaken.

  • Reeks 3: hoe stress herkennen?

- Fysieke en gedragssignalen.

  • Reeks 4: hoe stress voorkomen en beheersen?

- Wat zijn mijn eigen hulpmiddelen?
- Hoe opnieuw een evenwicht en een goed gevoel krijgen?
- Welke goede praktijken op persoonlijk en organisatorisch vlak.
- Wie kan me helpen? De actoren bij preventie en hulpverlening.

  • Reeks 5: persoonlijk actieplan.

 

METHODE

  • Theoretische uiteenzettingen die elk nieuw cognitief element introduceren.
  • Praktijkoefeningen.
  • Analyse van situaties.

 

DOELPUBLIEK

Ledereen die interesse toont in het thema.

 

INTERVENTIEPLAATS

Huur van een lokaal afhankelijk van de gekozen regio of in het bedrijf zelf.

Aanvraag offerte
CESI