DIENSTEN

Participatieve risicoanalyse

Uitwerken van een risicoanalyse van psychosociale belasting van de arbeid volgens een participatieve aanpak.

Doelstellingen

Opstellen van een participatieve analyse van de psychosociale risico’s in het bedrijf.
Samenwerking tussen het bedrijf en de preventieadviseur, gespecialiseerd in de psychosociale risico’s. Analyse van de verschillende psychosociale risico’s van de werksituatie. Identificatie van de risicogroepen en -factoren. Voorstellen tot preventieve maatregelen die getroffen moeten worden in functie van de evaluatie van de risico’s.

Programma

De interventie duurt een halve dag en vereist een bezettingsgraad van minimaal 6 personen. Het bedrijf of de instelling heeft de keuze tussen drie participatieve methodes:

  • «Psychosociale risico’s» SOBANE
    1 preventieadviseur Psychosociale risico’s van CESI (gespreksleider/secretaris)
  • Participatieve risicoanalyse CESI
    2 preventieadviseurs Psychosociale risico’s van CESI, zijnde een gespreksleider en een secretaris.
  • «CESI © interactieve controlelijst»
    1 psychosociale preventieadviseur van CESI (gespreksleider/secretaris)

Methode SOBANE « Psychosociale risico’s »
Het gaat om de «observatie» (tweede fase van de SOBANE-methode), specifiek bedoeld voor de psychosociale knelpunten die werden vastgesteld en die niet werden opgelost tijdens de vaststelling (eerste fase van de SOBANE-methode). Werkgroepen worden geacht zich meer in detail toe te spitsen op de risicofactoren die tijdens de vaststelling al werden opgemerkt, teneinde minder voor de hand liggende oplossingen te herkennen.
Daarna zal een verslag worden gestuurd naar de werkgever met voorstellen tot preventieve maatregelen.

Participatieve risicoanalyse CESI
Hulpmiddel voor de uitvoering van een risicoanalyse van de psychosociale belasting van de arbeid op een participatieve basis, bedacht door het experten team van CESI (werkgroepen die worden geleid door preventieadviseurs psychosociale risico’s). Het is de bedoeling om het bedrijf een analyse te bezorgen van de psychosociale risico’s binnen de gevormde groepen en de werkgever conclusies te bezorgen in een interventieverslag metde risicofactoren en de belangrijkste preventiemaatregelen. Daarna wordt een verslag verstuurd naar de werkgever met voorstellen tot preventieve maatregelen.

«CESI © interactieve controlelijst» (light versie of volledig)
Een instrument dat a priori een aantal psychosociale risicofactoren definieert. Een representatieve groep werknemers van de verschillende werkposten wordt samengesteld en vergadert. De werknemers worden verzocht elk item van de «CESI © interactieve controlelijst» door te nemen en er anoniem en collectief een gecodeerde score aan te geven.
Voor alle geïdentificeerde risicofactoren worden de deelnemers verzocht realistische oplossingsvoorstellen in te dienen.
Aan de «CESI © interactieve controlelijst» kunnen de werknemers spontaan nog bijkomende factoren toevoegen. De samenvatting wordt tijdens de vergadering opgemaakt en ter goedkeuring aan de werkgroep voorgelegd.

Doelpubliek

Werkgever, leden van de hiërarchische lijn, interne preventiedienst, leden van het comité voor preventie

Interventieplaats

In het bedvrijf zelf.

Aanvraag offerte
CESI