OPLEIDINGEN

Preventie en beheersing van verbale agressie in schoolomgevingen

Opleiding in preventie en beheersing van verbale agressie van leerlingen/ouders.

Doelstellingen              

Faciliteren van het verwerven van basiskennis om verbale en fysieke agressie te voorkomen en er efficiënt mee om te gaan.

Programma                 

Duur: De opleiding duurt een halve dag en kan worden aangepast aan de organisatorische mogelijkheden van de school, tijdens een pedagogische studiedag bijvoorbeeld, of in de vorm van een workshop tijdens een pedagogische studiedag (min. 2 uur).

  • Definitie van de begrippen agressiviteit en gebrek aan discipline
  • Proces en juridisch kader
  • Uiting van agressiviteit in de klas door leerlingen en ouders
  • Agressiviteitsactoren
  • Actieve relationele processen: groepsdynamiek en leadership
  • Instrumenten om agressiviteit bij leerlingen te vermijden
  • Instrumenten om agressiviteit bij ouders te vermijden

Methode                     

Collectieve en interactieve uiteenzetting (idealiter in groepen van max. 15 deelnemers).

Doelpubliek                 

Leerkrachten uit het basis- en secundair onderwijs.

Interventieplaats                      

In de school of in de lokalen van CESI.

Aanvraag offerte
CESI