OPLEIDINGEN

Psychosociale risico's voorkomen in uw teams

10
Nov
Namur_2022

Preventie van psychosociale risico’s

Doelstellingen

 • Grondig begrijpen wat verstaan wordt onder psychosociale risico’s.
 • De wettelijke en operationele verantwoordelijkheid van de managers bij het voorkomen van psychosociale risico’s afbakenen.
 • De voornaamste persoonlijke, relationele en organisatorische oorzaken analyseren.
 • Instrumenten uitwisselen waarmee managers kunnen reageren.
 • Goede praktijken uitwisselen onder managers.

PROGRAMMA

Duur: één tot twee dagen, afhankelijk van de mate waarin de gewenste thema’s worden uitgediept.
Aanpasbaar aan uw behoeften:

 • Wetgeving, verantwoordelijkheid van de verschillende actoren en toepassingsveld:

Wetgeving.
Meest voorkomende PSR.
Preventieactoren.
Preventie op collectief/individueel niveau.
Beheersing van PSR op het collectieve niveau.

 • Focus op relationele spanningen:

Uw rol als verantwoordelijke bij spanningen tussen uw medewerkers.
Oorzaken van spanningen in teams.
Interventie bij conflicten: gebruiksaanwijzing.
Valstrikken en te vermijden vicieuze cirkels.
De gouden regels voor een dialoog.
Beheersing van emoties.

 • Focus op burn-out:

Hoe een burn-out definiëren?
Definitie van een burn-out.
Omvang.
Symptomen.
Evolutie/proces.
Risicofactoren.
Vicieuze cirkels & versterking.

 • Preventie en interventie:

Wettelijk kader.
Mogelijke primaire acties.
Mogelijke secundaire acties.
Mogelijke tertiaire acties.

 • Focus op werkhervatting na een langdurige afwezigheid:

Langdurige arbeidsongeschiktheid begrijpen.
De verschillende soorten.
Werkhervatting.
Rol van de verschillende factoren.
Succesfactoren.

 • Focus op verslavingspreventie:

Omvang van het fenomeen.
Verantwoordelijkheid van de verschillende actoren.
De verschillende verslavingsvormen.
Vier pijlers van een efficiënt beleid.
Rol van de verschillende factoren.
Succesfactoren.

METHODE

 • Collectieve en interactieve uiteenzettingen.
 • Theorie + praktische oefeningen.

Deze sensibilisering kan aangepast worden aan de realiteit van elke onderneming (Integratie van bedrijfsspecifieke procedures, kwesties, eigenheden …). In dat geval rekenen wij een halve dag aan voor vergadering en aanpassing van de didactische tools. (Minimaal 8 en maximaal 15 personen om uitwisselingen en praktische oefeningen goed te laten verlopen).

DOELPUBLIEK

Managers.

INTERVENTIEPLAATS

In het bedrijf zelf of in de lokalen van CESI.

 

Aanvraag offerte
CESI