OPLEIDINGEN

Supervisie van verstrouwenspersonen

22
Sept
Webinaire_2022
23
Sept
Libramont_2022
03
Okt
Mons
15
Nov
LLN_complet
25
Nov
Webinaire_2022
13
Dec
Namur_2022

Supervisie/bijscholing voor vertrouwenspersonen.

DOELSTELLINGEN

De kennis over het wettelijke kader en de interventieprocedures uitdiepen en/of opfrissen.
Om de principes en het kader van de interventies te begrijpen, moeten we ze eerst duidelijk afbakenen. Met een gemeenschappelijke definitie kunnen we een gedeeld kader bieden aan alle deelnemers en de reflecties en acties coördineren.
De bekwaamheden verbeteren en praktische instrumenten bieden zodat deelnemers op een adequate manier kunnen reageren wanneer ze geconfronteerd worden met een verzoek/probleem op het gebied van psychosociale risico’s.
Door ervaringen uit te wisselen en te oefenen voor mogelijke interventies bouwt de vertrouwenspersoon zijn/haar capaciteit op om zelfstandig dossiers af te handelen en snel, efficiënt en kwaliteitsvol te reageren.

PROGRAMMA

De supervisie van een halve dag is gebouwd op een samenwerkingsmodel op basis van de verwachtingen van de deelnemers.
Eén en ander thema van de basisopleiding vertrouwenspersoon kunnen op aanvraag aangekaart worden :

Theoretisch gedeelte:
Wettelijk kader betreffende de rol en het statuut van de vertrouwenspersoon:

 1. Wettelijke context.
 2. Definities.
 3. Toepassingsgebied.
 4. Actoren in de preventie van psychosociale risico’s.
 5. Collectieve preventiemiddelen.
 6. Individuele preventiemiddelen.
 7. Externe en formele procedures.
 8. Gekende obstakels.

Psychosociale risico’s in theorie:

 1. Psychosociale risico’s: definitie.
 2. Psychosociale risico’s: hulpbronnen.
 3. Psychosociale risico’s: factoren.
 4. Psychosociale risico’s: schade.
 5. Psychosociale risico’s: analyse.

Praktisch gedeelte:
Gesprekstechnieken:

 1. Gesprek met de klager.
 2. Gesprek met de aangeklaagde.
 3. Gesprekstechnieken.
 4. Beheersing van emoties.
 5. Deontologie voor de vertrouwenspersoon.

Probleemsituaties beheersen:

 1. Soorten relationeel leed.
 2. Bemiddeling.
 3. Verzoek tot formele interventie wegens feiten van geweld, pesten, ongewenst seksueel gedrag.
 4. Casestudy’s.
 5. Rollenspelen.

Deze supervisie wordt voorzien in BIJLAGE 1 van het K.B. van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk.

METHODE

 • Collectieve en interactieve uiteenzettingen.
 • Theorie + praktische oefeningen (rollenspellen en casestudy’s).
 • Grootte van de groep: minimaal 8 en maximaal 15 personen om uitwisselingen en praktische oefeningen goed te laten verlopen.
 • Intrabedrijfsopleiding: integratie van interne procedures in de opleiding.

DOELPUBLIEK

Vertrouwenspersonen (die de basisopleiding al afgerond hebben), interne preventieadviseurs, actoren in HR.

Deze opleiding kan georganiseerd worden binnen in het bedrijf. Gelieve contact op te nemen met het secretariaat van het departement Risico beheer risicobeheer@cesi.be

Aanvraag offerte
CESI