OPLEIDINGEN

Vertrouwenspersonen

09
Nov
Namur_fr
18
Jan
LLN_2022
01
Feb
Libramont_2022
03
Feb
Mons_2022
22
Feb
Namur_2022
03
Mei
Liège_2022
20
Sept
Namur_2022

De rol van de vertrouwenspersoon bestaat erin om binnen de onderneming de externe preventieadviseur te ondersteunen en alle taken in verband met de preventie van psychosociale risico's op het werk over te nemen.

De vertrouwenspersoon is ook verantwoordelijk voor het opvangen van personen die menen slachtoffer van geweld of pestgedrag op het werk te zijn. Hij/zij helpt hen oplossingen te vinden.
De aanwezigheid van een vertrouwenspersoon is niet verplicht maar is ten sterkste aangeraden omdat de beperkingen in verband met de organisatie van het werk in recente jaren een toename van de psychosociale risico's op het werk met zich mee brengen.
Een efficiënte uitvoering van de rol van vertrouwenspersoon in uw onderneming betekent een belangrijke verbetering in uw beheer van de psychosociale risico's en dus van het welzijn van uw werknemers en de gezondheid van uw onderneming. In het licht van het belang van deze functie is een gepaste opleiding essentieel.
Onze ervaren preventieadviseurs psychosociale aspecten lichten de theoretische aspecten en het wettelijke kader toe en bieden naast de theorie een praktische training in individuele gesprekstechnieken en conflictbeheersing.

Ontwikkeling van een goed begrip van het kader van de rol van vertrouwenspersoon en van de vaardigheid om doeltreffend te kunnen interveniëren binnen het kader van het beheer en de preventie van psychosociale risico's.

  • Wettelijk en juridisch kader
  • Bepaling van de psychosociale risico's
  • Gesprekstechnieken en praktische oefeningenTechnieken en praktische oefeningen voor psychosociale interventie op individueel niveau, op groepsniveau en op bedrijfsniveau, met de nadruk op technieken voor conflictbeheersing

Programma: 5 dagen
 
Module 1: Wettelijk kader betreffende de rol en het statuut van de vertrouwenspersoon

1.    Wettelijke context
2.    Definities
3.    Toepassingsgebied
4.    Actoren in de preventie van psychosociale risico's
5.    Collectieve preventiemiddelen
6.    Individuele preventiemiddelen
7.    Externe en formele procedures
8.    Gekende obstakels

Module 2: Psychosociale risico’s op het werk

1.    Psychosociale risico’s - definitie
2.    Psychosociale risico’s - hulpbronnen
3.    Psychosociale risico’s - factoren
4.    Psychosociale risico’s - schade
5.    Psychosociale risico’s - analyse

Module 3: Psychosociale interventie: gesprekstechnieken

1.    Gesprek met de klager
2.    Gesprek met de aangeklaagde
3.    Gesprekstechnieken
4.    Beheersing van emoties
5.    Deontologie voor de vertrouwenspersoon

Module 4: Psychosociale interventie: probleemsituaties beheren

1.    Soorten relationeel leed
2.    Bemiddeling
3.    Verzoek tot formele psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesten of ongewenst seksueel gedrag op het werk
4.    Casestudy's
5.    Rollenspellen

Deze opleiding van 5 dagen omvat het programma bepaald in BIJLAGE 1 van het KB van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk.

Duur: 5 dagen

Collectieve en interactieve exposés Theorie + praktische oefeningen (rollenspellen en casestudy's).

Grootte van de groep: minimaal 8 en maximaal 15 personen om uitwisselingen en praktische oefeningen goed te laten verlopen.

Bestemd voor:

Vertrouwenspersonen
Interne preventieadviseurs
Actoren in HR

 

Aanvraag offerte
CESI