You are here

Arbeidsplaatsen

Brandpreventie op de arbeidsplaatsen

Lange tijd was artikel 52 van het ARAB, dat handelt over de preventie van brandrisico's, het wettelijke referentiepunt bij uitstek op het vlak van brandpreventie in bedrijven.

Op 23 april 2014 is er een KB verschenen dat de meeste bepalingen van artikel 52 opheft.

Het gaat over het K.B. van 28.04.2017 tot vaststelling van Boek III - Arbeidsplaatsen van de Codex over het welzijn op het werk (B.S. 02.06.2017)

CESI