You are here

Asbest

De schadeloosstelling voor asbestslachtoffers

De wet van 5 mei 2019 tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers, gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 22 mei 2019, wijzigt artikels I.4-92 en I.4-95 van de codex over het welzijn op het werk.
 

CESI

Werk. Beleidsnota (K. Peeters)

De beleidsnota van Kris Peeters werd op 19 oktober ingediend in de Kamer en heeft vier hoofddoelstellingen:

  • werk voor mensen die vandaag geen baan hebben, maar er wel één willen;

  • werkbaar werk voor wie vandaag werk heeft, en twijfelt of hij het kan volhouden;

  • een stevige financieringsbasis voor de sociale zekerheid, en

  • de competitiviteit van de ondernemingen herstellen.

Dutch
CESI