You are here

Beeldschermwerk

Ik doe beeldschermwerk, hoe kan ik mij beschermen?

Wetgeving: Codex- Boek VIII: ergonomische belasting - Titel 2: beeldschermen

Sinds januari 2016 worden beeldschermwerkers niet meer systematisch onderworpen aan een gezondheidsbeoordeling.

Sindsdien is de werkgever verplicht om:

Dutch
CESI

Beeldschermwerk en gezondheidstoezicht

Vanaf januari 2016: Geen systematische gezondheidsbeoordeling meer en werkpostanalyse om de 5 jaar.

De werkgever is ertoe gehouden:

CESI