You are here

Codex over het Welzijn

Welzijn op het werk: de actoren in uw onderneming

Uw welzijn op het werk is nu meer dan ooit een van onze belangrijkste aandachtspunten. 
Om het welzijn van elke medewerker te beschermen hebben we een filmpje gemaakt waarin alle actoren aan bod komen die iets betekenen voor het welzijn in de onderneming. 

Bekijk en deel dit filmpje dat essentieel is om uw werknemers en uw onderneming gezond te houden!

Dutch
CESI

Kristallijn siliciumdioxide. Straalbewerkings- en ontzandingswerkzaamheden

Het koninklijk besluit van 17 juni 2019 tot wijziging van titel 1.- Chemische agentia van boek VI.- Chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia van de codex over het welzijn op het werk, wat het gebruik van vrij kristallijn siliciumdioxide betreft, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 juli 2019.

CESI

De schadeloosstelling voor asbestslachtoffers

De wet van 5 mei 2019 tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers, gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 22 mei 2019, wijzigt artikels I.4-92 en I.4-95 van de codex over het welzijn op het werk.
 

CESI