You are here

covid

Covid-19: herziening van de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts

Einde van de uitgebreidere rol van de arbeidsarts bij de bestrijding van Covid-19.

Dutch
CESI

Contactopsporing en werkhervatting: aangepaste procedure

In het kader van covid-19-contactopsporing voor bedrijven is de procedure voor het omgaan met de situatie van elke werknemer op 24/01/2022 aangepast.
Bekijk onze aangepaste fiche "Procedure voor het opvangen van individuele gevallen".

Dutch
CESI

Contactopsporing en werkhervatting: aangepaste procedure

In het kader van covid-19-contactopsporing voor bedrijven is de procedure voor het omgaan met de situatie van elke werknemer op 10/01/2022 aangepast.
Bekijk onze aangepaste fiche "Procedure voor het opvangen van individuele gevallen".

Dutch
CESI

Covid-19: Ventilatie nader bekeken

De ventilatie van uw werkruimten is beslist een efficiënt preventiemiddel om Covid-19 te bestrijden.
CESI stelt u een praktische fiche voor om de luchtkwaliteit in uw lokalen optimaal te houden.
Samen met de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen draagt de kwaliteit van de binnenlucht aanzienlijk bij om te vermijden dat het virus in uw onderneming circuleert.

Dutch
CESI

Update van de generieke gids: Veilig op het werk

Op 22 november heeft de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg de achtste versie gepubliceerd van de Generieke gids.
Covid-19 is nog steeds actief aanwezig onder de bevolking en om de verspreiding ervan in te perken blijft deze gids aandringen om de vereiste maatregelen op het werk te nemen aangepast aan de evolutie van de gezondheidstoestand.

Dutch
CESI

Covid Safe Ticket : aanpassing van de regels voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Vanaf 15 oktober geldt een nieuwe maatregel goedgekeurd door het Brussels Parlement die het Covid Safe Ticket oplegt voor bezoekers - ouder dan 16 jaar - aan verscheidene evenementen en instellingen in Brussel.
De medewerkers van uw onderneming moeten geen Covid Safe Ticket voorleggen om te kunnen werken. Ze worden beschouwd als deelnemers, maar ze dienen wel een mondmasker te dragen daar waar het CST verplicht is.

Wie is er nog vrijgesteld van een CST?

Dutch
CESI