You are here

Deconnectie

Deconnecteren... om beter te connecteren !

Onze specialisten bij CESI en OneManagement buigen zich uitvoerig over de belangrijke kwestie van de deconnectie.

Onze aanpak is gebaseerd op een bredere visie waarbij praten over deconnectie onvermijdelijk betekent dat ook connectie onder de loep moet worden genomen.

Het is even belangrijk om het te hebben over deconnectie buiten de werkuren als over een gezonde en evenwichtige connectie tijdens de werkuren.
Dit fenomeen wordt globaal en geïntegreerd aangepakt in uw onderneming en dit op alle niveaus: individueel, collectief en organisatorisch.

Dutch
CESI

Recht op deconnectie: koninklijk besluit en Europese omzendbrief

Op vraag van Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter is het recht op deconnectie voor federale ambtenaren ingevoerd via een koninklijk besluit gepubliceerd op 3 januari 2022.

Dutch
CESI

Maatregelen rond welzijn in de wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie

De Kamer heeft op 22 maart 2018 een reeks maatregelen goedgekeurd om de economische groei te versterken in de “Wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie”.

2 maatregelen handelen in het bijzonder over Welzijn op het werk.

Projecten om burn-out te bestrijden

Paritaire comités, paritaire subcommissies of ondernemingen kunnen bij de Nationale Arbeidsraad projecten indienen bestemd voor preventie van burn-out.

Dutch
CESI

Verplicht de werknemers niet om buiten de werkuren mails of telefoontjes te beantwoorden

In de huidige arbeidswereld is het onmogelijk om te functioneren zonder online te zijn. Die online connectie maakt ons flexibel, autonoom en mobiel. Tegelijkertijd maakt ze ons ook ultrabeschikbaar, hypergeconnecteerd en zelfs gestresseerd, prikkelbaar, voortdurend op onze hoede of ontevreden.

Frankrijk is het eerste land ter wereld dat het aangedurfd heeft om regels op te stellen over “het recht om te deconnecteren”, wat in het buitenland zowat overal tot verbazing leidde.

Dutch
CESI