You are here

Externe Diensten Preventie en Bescherming

Covid-19: herziening van de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts

Einde van de uitgebreidere rol van de arbeidsarts bij de bestrijding van Covid-19.

Dutch
CESI

Persoonlijke beschermingsmiddelen: Meer duidelijkheid = betere bescherming

De presentatie van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) in de codex welzijn op het werk is herzien in een nieuw koninklijk besluit dat in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd is.

Om meer in lijn te liggen met de Europese richtlijn betreffende individuele bescherming die een aanpak per risico en per bijhorende BPM adviseert, werd een schematische lijst opgesteld met activiteiten en sectoren die de terbeschikkingstelling van PBM vereisen.

Dutch
CESI

Krijg opnieuw energie door los te laten

Actie!

Blijf goed voor uzelf zorgen, op welke manier u ook werkt, en haal inspiratie uit het filmpje van onze psychologe, trainster en preventieadviseur psychosociale aspecten.

Dutch
CESI

Het Bezoek op de werkvloer wordt Bedrijfsbezoek !

Een nieuw koninklijk besluit tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk wat de bedrijfsbezoeken betreft, is gepubliceerd op 23 augustus en treedt in werking op 1 januari 2022.

Dutch
CESI

Werken met een buitenlandse onderneming

Welke EDPB en welk gezondheidstoezicht voor gedetacheerde werknemers? 

Het is niet ongebruikelijk dat ondernemingen een beroep doen op buitenlandse onderaannemers om bepaalde werkzaamheden uit te voeren, met name op bouwwerven.

CESI

Wat houdt de hervorming van de diensten voor preventie en bescherming uit 2014 in?

De hervorming van de Externe Diensten voor Preventie en Bescherming:

In 2014 ondergingen de EDPB's een hervorming die zowel in het gezondheidstoezicht op de werknemers als in de tarifering veranderingen met zich mee heeft gebracht

Dutch
CESI