You are here

generieke gids

Nieuwe editie van de generieke gids

De nieuwe editie van de generieke gids 'Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie’ is beschikbaar. Deze nieuwe gids treedt in werking vanaf 7 maart.

Hij is gestructureerd in 3 fasen:

• de waakzaamheidsfase: preventiemaatregelen om een epidemie of een pandemie onder controle te houden en om epidemieën te voorkomen;

• de interventiefase: striktere preventiemaatregelen omdat er verscheidene mensen besmet zijn (clusters) en omdat er epidemieën kunnen ontstaan;

Dutch
CESI

Update van de generieke gids: Veilig op het werk

Op 22 november heeft de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg de achtste versie gepubliceerd van de Generieke gids.
Covid-19 is nog steeds actief aanwezig onder de bevolking en om de verspreiding ervan in te perken blijft deze gids aandringen om de vereiste maatregelen op het werk te nemen aangepast aan de evolutie van de gezondheidstoestand.

Dutch
CESI

Strijd tegen Covid-19 op het werk: update van de generieke gids - FOD Werkgelegenheid

Er is een nieuwe versie beschikbaar van de generieke gids van de FOD Werkgelegenheid, gepubliceerd op 30 september, om Covid-19 op het werk te bestrijden.

Deze update bevat de veranderingen in regelgeving die van toepassing zijn sinds 1 oktober.

Momenteel is het dragen van een mondmasker in professionele context niet meer verplicht. Het blijft echter sterk aanbevolen als de regels rond social distancing niet kunnen nageleefd worden.

De maatregelen voor rust- of eetruimten zijn ook gewijzigd.

Dutch
CESI