You are here

Hantering van lasten

Preventie van musculoskeletale aandoeningen bij IBA

Het team ergonomie van CESI heeft een algemene ergonomieopdracht uitgevoerd in het departement logistiek van IBA. De inhoud en voordelen van de opdracht werden voorgesteld in een filmpje dat CESI samen met IBA maakte.

IBA is een Belgische onderneming die wereldleider is in de ontwikkeling van technologieën voor de diagnose en behandeling van kanker.

Dutch
CESI

Verwijdering van een werkneemster tijdens de borstvoeding - Risico bij hantering van lasten

Kan een onderneming op basis van een interne overeenkomst een procedure van onbetaald verlof voorzien voor werkneemsters die, na hun bevalling, blootgesteld worden aan het risico hantering van lasten? Welke waarde heeft deze overeenkomst gezien het KB van 2 mei 1995 inzake moederschapsbescherming?

CESI