You are here

Het recht op deconnectie

Deconnecteren... om beter te connecteren !

Onze specialisten bij CESI en OneManagement buigen zich uitvoerig over de belangrijke kwestie van de deconnectie.

Onze aanpak is gebaseerd op een bredere visie waarbij praten over deconnectie onvermijdelijk betekent dat ook connectie onder de loep moet worden genomen.

Het is even belangrijk om het te hebben over deconnectie buiten de werkuren als over een gezonde en evenwichtige connectie tijdens de werkuren.
Dit fenomeen wordt globaal en geïntegreerd aangepakt in uw onderneming en dit op alle niveaus: individueel, collectief en organisatorisch.

Dutch
CESI

Recht op deconnectie: koninklijk besluit en Europese omzendbrief

Op vraag van Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter is het recht op deconnectie voor federale ambtenaren ingevoerd via een koninklijk besluit gepubliceerd op 3 januari 2022.

Dutch
CESI

Het recht op deconnectie

De commissie werkgelegenheid van het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen over het recht op deconnectie buiten de werkuren.

Volgens Eurofound zou de Covid-19-crisis er meer dan één Europeaan op drie toe hebben aangezet om te telewerken. Toch is geen enkele Europese wet ingevoerd die het recht op deconnectie omkaderde.

Dutch
CESI