You are here

Jaarverslag

Vergeet niet uw IDPB-jaarverslag in te dienen tegen 1 april 2022!

Of u een kmo bent, dan wel een grote onderneming, u bent verplicht een jaarverslag van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk op te maken en dat tegen 1 april 2022 aan de FOD Werkgelegenheid te bezorgen.

Dat verslag bevat alle informatie over de werking van uw Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. Om het in te vullen hebt u een aantal gegevens nodig die te vinden zijn in uw CESI-jaarverslag 2021.

Dutch
CESI

Jaarverslag en COVID 2020-verslag

Uw jaarverslag nu beschikbaar is op uw MyCESI klantenruimte. U vindt er dit jaar ook een tweede verslag, namelijk het COVID-activiteitenverslag.

  • Het jaarverslag

Uw jaarverslag van de Interne dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk moet afgerond zijn vóór 1 april 2021

Dutch
CESI