You are here

Télétravail occasionnel

Telewerk blijft nog steeds overeind...

22 september, Telewerkdag.
Telewerk maakt voortaan integraal deel uit van het organisatorische landschap van ondernemingen die zich trachten te verhouden tot de hybride werkvormen die volop in ontwikkeling zijn.

Elk bedrijf heeft ondertussen de gedeeltelijke terugkeer van zijn medewerkers reglementair vastgelegd en dat betekent dat deze soms meer dan 2 dagen blijven telewerken.
In België hebben sommige telewerkers hun werkruimte en werkpost aangepast en zich afdoende georganiseerd. Anderen moeten de weg nog vinden naar die goede praktijken...

Dutch
CESI