You are here

Welzijn op het werk

Werelddag zonder tabak op 31 mei 2022!

Stoppen met roken: het is mogelijk! Ter gelegenheid van 'Werelddag zonder tabak' op dinsdag 31 mei stelt CESI u een infografie voor met alle voordelen van stoppen met roken en met de verschillende ondersteuningsformules.

Dutch
CESI

Voeding en Vitaliteit: onze gecombineerde oplossingen

Gecombineerde oplossingen om de vitaliteit van uw teams te garanderen.

Voeding is ondertussen een kwestie van volksgezondheid geworden. Obesitas neemt in die mate toe dat het door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt erkend als een epidemie.

Dutch
CESI

Deconnecteren... om beter te connecteren !

Onze specialisten bij CESI en OneManagement buigen zich uitvoerig over de belangrijke kwestie van de deconnectie.

Onze aanpak is gebaseerd op een bredere visie waarbij praten over deconnectie onvermijdelijk betekent dat ook connectie onder de loep moet worden genomen.

Het is even belangrijk om het te hebben over deconnectie buiten de werkuren als over een gezonde en evenwichtige connectie tijdens de werkuren.
Dit fenomeen wordt globaal en geïntegreerd aangepakt in uw onderneming en dit op alle niveaus: individueel, collectief en organisatorisch.

Dutch
CESI

Recht op deconnectie: koninklijk besluit en Europese omzendbrief

Op vraag van Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter is het recht op deconnectie voor federale ambtenaren ingevoerd via een koninklijk besluit gepubliceerd op 3 januari 2022.

Dutch
CESI

Welzijn op het werk: de actoren in uw onderneming

Uw welzijn op het werk is nu meer dan ooit een van onze belangrijkste aandachtspunten. 
Om het welzijn van elke medewerker te beschermen hebben we een filmpje gemaakt waarin alle actoren aan bod komen die iets betekenen voor het welzijn in de onderneming. 

Bekijk en deel dit filmpje dat essentieel is om uw werknemers en uw onderneming gezond te houden!

Dutch
CESI

Hoe rustig omgaan met verandering?

De camera draait!

Krijg inzicht in de verschillende stadia van verandering om er positief mee om te gaan op uw werk of in uw dagelijkse leven.

Onze klinisch psychologe, preventieadviseur psychosociale aspecten en verantwoordelijke voor het Sensecare-dienstenaanbod, stelt u het proces visueel voor met een eenvoudige tool.
Succes!

Dutch
CESI

Ambtenaren belast met het toezicht: opheffing van diverse bepalingen

Op 26 februari 2018 werd het KB van 07.02.2018 gepubliceerd tot opheffing van diverse bepalingen betreffende notificaties aan de met het toezicht belaste ambtenaar die in toepassing van artikel 17 van het Sociaal Strafwetboek werd aangewezen om toezicht te houden op de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan.

CESI

Diverse bepalingen inzake werk (Wet 10.01.2018)

Op 5 februari 2018 is een wet van 10 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk verschenen in het Belgisch Staatsblad. In de samenvatting van het CEDIOB, staan we even stil bij enkele punten uit deze Wet.  Andere punten worden geanalyseerd op de site van de FOD Werkgelegenheid, in de rubriek “Nieuws”: http:/

CESI

Tweede enquête naar nieuwe en opkomende risico’s (ESENER-2)

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft een rapport online geplaatst dat de conclusies analyseert van de tweede Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s.

Dutch
CESI

Sociale zekerheid. Beleidsnota (M. De Block)

De beleidsnota van Maggie De Block werd op 17 oktober 2017 ingediend in de Kamer en beschrijft de grote uitdagingen voor de Belgische sociale zekerheid. We behandelen hier de aspecten in verband met welzijn op het werk. 

De volgende punten komen ter sprake: 

  • 1. De preventie van arbeidsongeschiktheid verder ontwikkelen met de erkenning van burn-out als beroepsziekte, uitbreiding van het lagerugpijnprogramma, preventie van asbestgerelateerde risico’s;

Dutch
CESI