You are here

Coronavirus

COVID-19 vaccinatiecampagne

De COVID-19 vaccinatiecampagne gaat van start op 5 januari 2021 met de inenting van de bewoners en het personeel van de woonzorgcentra. De externe diensten staan ter beschikking van deze instellingen.

Naast testing en tracing krijgen de externe diensten er nu een derde opdracht in het kader van volksgezondheid bij, namelijk de inentingen. Dit verplicht ons om onze prioriteiten inzake medische prestaties opnieuw bij te sturen.

Dutch
CESI

Preventieve maatregelen tegen covid-19 in het kader van onze bedrijfsdiensten

 

Ontvangt u binnenkort een van onze interveniënten voor een vergadering of een prestatie in uw instelling?

Hier zijn een paar tips om u te helpen bij de voorbereiding.

 

In het kader van de Covid-19-gezondheidscrisis heeft CESI strikte maatregelen ingevoerd om de risico's op verspreiding van het coronavirus Covid-19 te vermijden en te beperken en onze interveniënten en aangeslotenen te beschermen.

Dan vragen wij u om kennis te nemen van volgende maatregelen:

Dutch
CESI

Update van de Generieke Gids FOD Werkgelegenheid om de verspreiding van covid-19 op het werk tegen te gaan

 

Op 30 oktober heeft de FOD Werkgelegenheid een nieuwe versie gepubliceerd van de Generieke Gids om de verspreiding van Covid-19 op het werk tegen te gaan.

Deze gids reikt bedrijven richtlijnen en maatregelen aan om hun activiteiten in alle veiligheid verder te zetten en de verspreiding van het virus te beperken.

Deze nieuwe editie schept meer duidelijkheid over een aantal thema's: social distancing, telewerk, het dragen van een masker, openbaar vervoer, ventilatie en luchtverversing.

Dutch
CESI

Vaccinatie tegen griep: bescherming van de meest kwetsbaren krijgt absolute prioriteit

Gezien de schaarste aan griepvaccins heeft de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid op donderdag 29 oktober 2020 de fasering van de vaccinatiecampagne herzien.

Dit besluit treedt onmiddellijk in werking.

Dutch
CESI

Lijn voor psychologische ondersteuning

 

CESI biedt een service voor individuele ondersteuning en begeleiding aan uw werknemers. Die service omvat een luisterend oor en psychologische begeleiding voor medewerkers van ondernemingen die daar interesse in hebben.

Om medewerkers te ondersteunen in de uitzonderlijke situatie die COVID-19 met zich meebrengt, stelt CESI een specifieke telefoonlijn tot uw beschikking. Die lijn biedt zowel een luisterend oor als advies aan werknemers die moeilijkheden ondervinden in de huidige gezondheidssituatie.

Dutch
CESI

Coronavirus : Business continuity

UPDATE 07/01/2021

We blijven aan uw zijde om onze missie van bescherming van de medewerkers van uw organisatie te vervullen

Dutch
CESI

Het opsporen van positieve COVID-19-gevallen in bedrijven

UPDATE 27/10

Het CESI stelt een procedure en hulpmiddelen ter beschikking om snel te handelen in geval van een besmette persoon binnen het bedrijf. Een snelle actie kan helpen om de verspreiding van de epidemie onder controle te houden en om de gevolgen ervan voor de werkorganisatie te beperken.

Procedure voor het contactonderzoek bij positieve gevallen

1. Identificatie van de 'patient zero'.

3 scenario's:

Dutch
CESI

Coronavirus en PSR : opleidingen en advies

De uitzonderlijke situatie die het coronavirus creëert voor zowel onze fysieke als mentale gezondheid is niet te onderschatten. 

Psychosociale risico's op de werk kunnen worden onderverdeeld in 5 gebieden: 

  • arbeidsorganisatie
  • arbeidsinhoud
  • arbeidsvoorwaarden 
  • arbeidsomstandigheden 
  • arbeidsverhoudingen 

En de situatie waar we nu mee te maken hebben, verandert de realiteit van de werknemers en de onderdelen van deze 5 categorieën.

Dutch
CESI

Corona-exit : een gids te downloaden

Het is onze ambitie om er met dit document voor te zorgen dat uw werknemers in goede gezondheid blijven en in alle veiligheid kunnen werken tijdens deze bijzondere periode van de coronapandemie.

U zet uw business verder of u denkt eraan opnieuw aan de slag te gaan en uw werknemers opnieuw in de onderneming te laten werken?
Wij hebben een gedragslijn in vier fasen uitgewerkt om uw strategie te bepalen.

Dutch
CESI

Coronavirus : Nuttige documenten voor de beheersing van de epidemie

UPDATE 23/11/2020

Wij bieden u enkele nuttige documenten aan om de gevolgen van de corona-epidemie in uw bedrijf zo goed mogelijk onder controle te houden.

De documenten zijn beschikbaar in Nuttige documenten in MyCESI.

UPDATE 23/11/2020 Procedure voor beheer van individuele situaties

Dutch
CESI