You are here

Coronavirus

Steunmaatregelen voor dienstenchequewerknemers wegens de COVID-19-pandemie

De wet van 23 december 2021 betreffende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen wegens de COVID-19-pandemie legt specifieke maatregelen op aan werkgevers die dienstenchequewerknemers tewerkstellen.

Dutch
CESI

Aanbevolen of verplicht telewerk in het kader van de COVID-19-crisis

De collectieve arbeidsovereenkomst 149 betreffende de regeling van telewerk tijdens de COVID-19-crisis werd onder referentie 149/2 verlengd voor bepaalde tijd, van 1 januari 2022 tot 31 maart 2022.

Cao nr. 149/2 van 07.12.2021 Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis

Dutch
CESI

Mise à jour du guide générique : Travailler en sécurité

Ce 22 novembre, le SPF Emploi Travail et Concertation sociale a publié sa huitième version du Guide générique.
Afin de lutter contre la propagation de la Covid-19 qui circule encore activement parmi la population, ce guide invite à prendre les mesures nécessaires au travail, en les adaptant à l'évolution de la situation sanitaire du moment.

Undefined
CESI

Dienstencheques en Covid-19: veiligheidsmaatregelen

Op 13/07/2021 is een wetgeving omtrent de versteviging van de preventie- en veiligheidsmaatregelen voor de sector van de dienstencheques gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, in het kader van de Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (1).

Dutch
CESI

Zelftests en testcoach in de onderneming

De "testcoach" is, onder coördinatie van de arbeidsarts, de interne gesprekspartner bij uitstek bij het organiseren van zelftests in ondernemingen. U vindt in dit artikel alle details over deze strategie om Covid-19 te bestrijden.

Dutch
CESI

Coronavirus: studentenjobs in de sector gezondheidszorg

Jobstudenten in de sector gezondheidszorg zullen geen functies kunnen uitoefenen op de spoeddienst en in de Covid-19 afdelingen.

Dutch
CESI

Covid-19 en werk: actualisering van de generieke gids van de FOD Werkgelegenheid (12 mei 2021)

Op 12 mei 2021 heeft de FOD Werkgelegenheid een nieuwe versie gepubliceerd van de Generieke Gids om de verspreiding van Covid-19 op het werk tegen te gaan.

Ondanks de evolutie van de test- en vaccinatiestrategieën blijft deze gids een essentieel hulpmiddel om ondernemingen te begeleiden bij het veilig verderzetten van hun business.

Deze nieuwe editie is aangepast in functie van de evolutie van de pandemie en de nieuwe wetenschappelijke kennis die beschikbaar is.

Zo vindt u er nieuwe inzichten over volgende aspecten:

Dutch
CESI

Covid-19  : Ventilatie in de kijker

De FOD Werkgelegenheid heeft hulpmiddelen ter beschikking gesteld van organisaties om ventilatie in goede banen te leiden in de werkruimten
 

De rol van aerosolen bij de besmetting met Covid-19 ligt ondertussen voor de hand: de verspreide partikels blijven in de lucht hangen en stapelen zich op in afgesloten ruimten.

Dutch
CESI

Het inzetten van sneltests covid-19 in ondernemingen

De Hoge Raad voor Preventie en bescherming op het werk benadrukt opnieuw het belang van opsporen en testen door de arbeidsarts en de medische teams via het inzetten van sneltests op repetitieve basis in ondernemingen.

De arbeidsarts kan gebruik maken van deze sneltests in de volgende 3 gevallen. Hij zal in overleg met de regionale gezondheidsinspecteur en/of de arts-sociaal inspecteur van de AD Toezicht Welzijn op het werk bepalen welke situaties dit vereisen.

1. Clusterbeheer in de onderneming

Dutch
CESI

Jaarverslag en COVID 2020-verslag

Uw jaarverslag nu beschikbaar is op uw MyCESI klantenruimte. U vindt er dit jaar ook een tweede verslag, namelijk het COVID-activiteitenverslag.

  • Het jaarverslag

Uw jaarverslag van de Interne dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk moet afgerond zijn vóór 1 april 2021

Dutch
CESI