You are here

Coronavirus

Lijn voor psychologische ondersteuning

CESI biedt een service voor individuele ondersteuning en begeleiding aan uw werknemers. Die service omvat een luisterend oor en psychologische begeleiding voor medewerkers van ondernemingen die daar interesse in hebben.

Om medewerkers te ondersteunen in de uitzonderlijke situatie die COVID-19 met zich meebrengt, stelt CESI een specifieke telefoonlijn tot uw beschikking. Die lijn biedt zowel een luisterend oor als advies aan werknemers die moeilijkheden ondervinden in de huidige gezondheidssituatie.

Dutch
CESI

Coronavirus : Business continuity

UPDATE 22/10/2020

Onze prioriteit, meer dan ooit : de veiligheid en het welzijn van uw werknemers!

Dutch
CESI

Het opsporen van positieve COVID-19-gevallen in bedrijven

UPDATE 26/10

Het CESI stelt een procedure en hulpmiddelen ter beschikking om snel te handelen in geval van een besmette persoon binnen het bedrijf. Een snelle actie kan helpen om de verspreiding van de epidemie onder controle te houden en om de gevolgen ervan voor de werkorganisatie te beperken.

Procedure voor het contactonderzoek bij positieve gevallen

1. Identificatie van de 'patient zero'.

3 scenario's:

Dutch
CESI

Coronavirus en PSR : opleidingen en advies

De uitzonderlijke situatie die het coronavirus creëert voor zowel onze fysieke als mentale gezondheid is niet te onderschatten. 

Psychosociale risico's op de werk kunnen worden onderverdeeld in 5 gebieden: 

  • arbeidsorganisatie
  • arbeidsinhoud
  • arbeidsvoorwaarden 
  • arbeidsomstandigheden 
  • arbeidsverhoudingen 

En de situatie waar we nu mee te maken hebben, verandert de realiteit van de werknemers en de onderdelen van deze 5 categorieën.

Dutch
CESI

Corona-exit : een gids te downloaden

Het is onze ambitie om er met dit document voor te zorgen dat uw werknemers in goede gezondheid blijven en in alle veiligheid kunnen werken tijdens deze bijzondere periode van de coronapandemie.

U zet uw business verder of u denkt eraan opnieuw aan de slag te gaan en uw werknemers opnieuw in de onderneming te laten werken?
Wij hebben een gedragslijn in vier fasen uitgewerkt om uw strategie te bepalen.

Dutch
CESI

Coronavirus : Nuttige documenten voor de beheersing van de epidemie

UPDATE 07/05/2020

Wij bieden u enkele nuttige documenten aan om de gevolgen van de corona-epidemie in uw bedrijf zo goed mogelijk onder controle te houden.

De documenten zijn beschikbaar in Nuttige documenten in MyCESI.

Dutch
CESI

Procedure voor de terugkeer naar het werk

De werknemers getroffen door COVID-19 beginnen weer aan het werk te gaan. Onder welke voorwaarden?

 

Dutch
CESI

Aangifte en erkenning als beroepsziekte van een besmetting met het coronavirus

FEDRIS meldt ons dat personen met COVID-19 (gediagnosticeerd door middel van een laboratoriumtest) die in de gezondheidssector werken en die een duidelijk verhoogd risico lopen om door het virus besmet te worden, in aanmerking komen voor schadeloosstelling wegens beroepsziekte door FEDRIS.

Via onderstaande koppeling vindt u een lijst met de categorieën verzorgend personeel die in aanmerking komen:
Naar FEDRIS website

Uw arbeidsgeneesheer zal u verder ondersteunen bij de volgende stappen:

Dutch
CESI

Care for caretakers – Centraal telefonisch onthaal voor zorgverleners

Co-Prev, de sectorvereniging van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk in België, heeft een noodlijn voor zorgverleners opgezet die de naam Care for Caretakers meekreeg. 

Care for Caretakers - Zorg voor zorgverleners - is bedoeld om professionele opvang te bieden aan zorgverleners in nood, of ze nu werknemer of zelfstandige zijn.

  1. De werknemers gebruiken bij voorkeur de dienst die in hun instelling is voorzien.

Dutch
CESI

Medibussen gratis ter beschikking van ziekenhuizen

CESI stelt haar medibussen gratis ter beschikking van 6 ziekenhuizen in Wallonië om COVID-19-patiënten op te vangen.

Bussen om spoeddiensten in ziekenhuizen bij te staan

Dutch
CESI