You are here

Coronavirus

Corona-exit : een gids te downloaden

Het is onze ambitie om er met dit document voor te zorgen dat uw werknemers in goede gezondheid blijven en in alle veiligheid kunnen werken tijdens deze bijzondere periode van de coronapandemie.

U zet uw business verder of u denkt eraan opnieuw aan de slag te gaan en uw werknemers opnieuw in de onderneming te laten werken?
Wij hebben een gedragslijn in vier fasen uitgewerkt om uw strategie te bepalen.

Dutch
CESI

Coronavirus : Nuttige documenten voor de beheersing van de epidemie

UPDATE 23/11/2020

Wij bieden u enkele nuttige documenten aan om de gevolgen van de corona-epidemie in uw bedrijf zo goed mogelijk onder controle te houden.

De documenten zijn beschikbaar in Nuttige documenten in MyCESI.

UPDATE 23/11/2020 Procedure voor beheer van individuele situaties

Dutch
CESI

Procedure voor de terugkeer naar het werk

De werknemers getroffen door COVID-19 beginnen weer aan het werk te gaan. Onder welke voorwaarden?

 

Dutch
CESI

Aangifte en erkenning als beroepsziekte van een besmetting met het coronavirus

FEDRIS meldt ons dat personen met COVID-19 (gediagnosticeerd door middel van een laboratoriumtest) die in de gezondheidssector werken en die een duidelijk verhoogd risico lopen om door het virus besmet te worden, in aanmerking komen voor schadeloosstelling wegens beroepsziekte door FEDRIS.

Via onderstaande koppeling vindt u een lijst met de categorieën verzorgend personeel die in aanmerking komen:
Naar FEDRIS website

Uw arbeidsgeneesheer zal u verder ondersteunen bij de volgende stappen:

Dutch
CESI

Care for caretakers – Centraal telefonisch onthaal voor zorgverleners

Co-Prev, de sectorvereniging van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk in België, heeft een noodlijn voor zorgverleners opgezet die de naam Care for Caretakers meekreeg. 

Care for Caretakers - Zorg voor zorgverleners - is bedoeld om professionele opvang te bieden aan zorgverleners in nood, of ze nu werknemer of zelfstandige zijn.

  1. De werknemers gebruiken bij voorkeur de dienst die in hun instelling is voorzien.

Dutch
CESI

Medibussen gratis ter beschikking van ziekenhuizen

CESI stelt haar medibussen gratis ter beschikking van 6 ziekenhuizen in Wallonië om COVID-19-patiënten op te vangen.

Bussen om spoeddiensten in ziekenhuizen bij te staan

Dutch
CESI

Coronavirus en telewerk

Fysiek en mentaal in vorm blijven tijdens de quarantaine, het kan!

Je werk goed indelen, comfortabel zitten, communiceren, stoppen en bewegen, op de hoogte blijven, drinken, eten, slapen... 

Volg het advies van onze experts om jezelf en je naasten in vorm te houden tijdens de quarantaineperiode.

Download de infographie Telewerk

Dutch
CESI

Psychologische bijstandslijn voor de zorgsector

UPDATE 06/04/2020 

De telefoonlijn van de psychosociale eenheid van CESI staat ter beschikking van het personeel in de gezondheids- en thuiszorg en is te bereiken van 8u. tot 17u., van maandag tot vrijdag. 

Om het personeel in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en thuiszorg te ondersteunen, zal de eerstehulplijn van de psychosociale eenheid een luisterend oor bieden aan iedereen die erom vraagt.

Concreet kan ieder persoon die daar nood aan heeft, bellen naar het nummer

Dutch
CESI

Coronavirus COVID-19, symptomen en voorzorgsmaatregelen

Laatst bijgewerkt op 13 maart 2020: Deze pagina wordt bijgewerkt in functie van de actualiteit en de aanbevelingen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 

Hier vindt u de belangrijkste informatie over het Coronavirus 2019-nCov. 

Wat is het Coronavirus 2019-nCov? 

Dutch
CESI