DIENSTEN

CESI Safety Pack

Preventieoplossing voor kmo’s. CESI Safety Pack, een complete en snelle formule aan een vaste all-in prijs!

Doelstellingen

Vindt u dat de preventieverplichtingen ten aanzien van uw werknemers u verhinderen om u op uw werk te concentreren? Heeft u niet voldoende middelen om uw wettelijke verplichtingen na te komen? Het CESI Safety Pack is de oplossing voor u! CESI Safety Pack laat u toe om uw wettelijke verplichtingen na te komen met een minimale inspanning! Dankzij onze uitgebreide expertise in de verschillende gebieden van welzijn op het werk kan CESI u helpen om de prioritaire doelstellingen bepaald door de wetgever te behalen.

Programma

  • Psychosociale risico’s

• Risicoanalyse
• Sensibilisering over de preventie van psychosociale risico’s
• Vertrouwenspersoon: aanstelling, coaching, toezicht
• Instellen van procedures (pestgedrag , ...)
• Preventie van verslavingen

  • Veiligheid

• Administratieve verplichtingen: identificatiedocument, jaarverslag
• Risicoanalyse
• Zorgen voor conformiteit van de installaties
• Inventarisatie asbest
• Beoordeling van de elektromagnetische velden met lage frequentie

  • Ergonomie

• Participatieve of niet-participatieve risicoanalyse
• Inrichting en ontwerp van de arbeidsplaats
• Evaluatie van de fysieke omgevingsfactoren
• Preventieopleiding voor RSI’s (industrie-kantoor)
• Opleiding agressiebeheersing

  • Hygiëne – Toxicologie

• Chemische risicoanalyse
• Controle op de blootstelling aan chemische agentia
• Chemische producten: opleiding en sensibilisering, conformiteit opslag, interne procedures, ...
• Asbest: inventarisatie, opleidingen, opvolging
• Evaluatie van de binnenluchtkwaliteit
• Biologische risicobeheersing

Methode

  • Dag 1: initiële statusanalyse (ISA)

• Opstellen van een globaal preventieplan en van het jaarlijks actieplan.
• Bepalen van de prioritaire interventies in overleg met de werkgever, de interne preventieadviseur en de arbeidsgeneesheer.
• Verdeling van de werkkrachten (6 interventiedagen) over de 4 toepassingsgebieden van welzijn.
• Opstellen van de planning van de interventies door de preventieadviseur van CESI.

  • Dag 2 tot 7: interventies door de preventie-experts

• De preventieadviseur van CESI coördineert de verschillende interventies.
• Alle interventies worden bepaald in overleg met de werkgever of de interne preventieadviseur.

Doelpubliek

KMO’s.

Interventieplaats

In het bedrijf zelf.

Aanvraag offerte
CESI