DIENSTEN

Evaluatie van de blootstelling aan trillingen

Risicopreventie bij het rijden met voertuigen of het werken met machines die trillingen veroorzaken (in het hele lichaam en in de handen en armen.

Doelstellingen

Beoordeling en indien nodig meting van de blootstelling aan trillingen van de werknemers. Deze beoordeling en meting zijn een integraal onderdeel van het «dynamisch risicobeheersingssysteem».

Programma

  • Fase 1: Stand van zaken inclusief de werkomstandigheden, trillingsbronnen, duur van de blootstellingen, blootgestelde werknemers en de preventiemaatregelen die getroffen moeten worden (in samenwerking met de interne preventieadviseur.
  • Fase 2: Beoordeling op basis van de gekende theoretische tabellen of waardes van het risico in verband met trillingen van het hele lichaam of van handen en armen. Het resultaat wordt weergegeven in de vorm van een tabel.
  • Fase 3: Uitvoeringen van objectieve metingen van de trillingsniveaus voor de voertuigen of machines die in fase 2 gedefinieerd werden als de meest risicodragende. De resultaten worden uitgedrukt in termen van equivalent acceleratieniveau en maximale toegelaten duur van de blootstelling.

Methode

De beoordeling gebeurt aan de hand van de methodes beschreven in de SOBANE-strategie. Dit is een theoretisch overzicht gevolgd door de geschatte equivalente acceleratieniveaus. De metingen worden gedaan met behulp van een trillingsniveaumeter SVAN 948 Sound and Vibration Data Logger, serial
number 6515. De personen en/of voertuigen worden uitgerust met de meter en de acceleratieniveaus worden geregistreerd tijdens een duur die representatief is voor hun arbeidstijd. De gegevens worden achteraf geïnterpreteerd en een interventieverslag wordt opgesteld.

Doelpubliek

Iedereen die werkt met machines die trillingen veroorzaken of rijdt met voertuigen die trillingen veroorzaken.

Interventieplaats

In het bedrijf zelf.

Aanvraag offerte
CESI