DIENSTEN

Hulp bij de uitvoering een evacuatie-oefening

THEMA

De onderneming begeleiden en helpen bij de uitvoering van de jaarlijkse evacuatie-oefening voorzien in de welzijnswet - Boek III - Arbeidsplaatsen, betreffende brandpreventie op de arbeidsplaatsen.

DOELSTELLINGEN

Alle werknemers opleiden om snel en efficiënt te reageren om zich veilig te stellen bij een brand:

 • De brandbestrijdingsdienst vertrouwd maken met de interventie bij elke beginnende brand.
 • De werknemers vertrouwd maken met het gebruik van de verschillende vluchtwegen.
 • De interventie van de openbare hulpdiensten vergemakkelijken bij een brand.
 • De bruikbaarheid van de richtlijnen bij brand uittesten om eventuele lacunes op te sporen.

PROGRAMMA

 • Vereiste vooraf:

- De aangeslotene dient al een evacuatieprocedure opgesteld te hebben bij een noodgeval:
- De evacuatieplannen zijn geafficheerd.
- De werknemers zijn opgeleid en op de hoogte gebracht van wat hen te doen staat bij een evacuatie.
- De brandbestrijdingsdienst (BBD) is reeds opgeleid.
- De nooduitgangen, evacuatiewegen en verzamelpunten moeten vrijgehouden en aangeduid zijn.
- Een vertegenwoordiger van de onderneming heeft de gemeentelijke politiediensten en de brandweer verwittigd.

 • Interventie:

- Bezoek van de lokalen (en verzamelpunt(en)) om vertrouwd te raken met de omgeving.
- Ontmoeting met de brandbestrijdingsdienst om de waarneming van de jaarlijkse evacuatie-oefening te organiseren.
- Start en waarneming van de oefening.
- Na de oefening: vergadering met de directie, de brandbestrijdingsdienst en de waarnemers om een balans op te maken over het verloop van de evacuatie.
- Opstellen van een verslag met alle waarnemingen en verbeteringsvoorstellen.

METHODE

 •  Voorafgaand aan de jaarlijkse evacuatie-oefening: doorgeven van de evacuatieprocedure bij een noodgeval, ter raadpleging (mogelijkheid om al verbeteringsmaatregelen voor te stellen).
 •  Bezoek van de lokalen (en verzamelpunt(en)) om vertrouwd te raken met de omgeving.
 • Aanstelling van de waarnemers: die zullen op de hoogte gebracht worden van de precieze feiten die ze moeten waarnemen (er zal hen een checklist geleverd worden). Zij zullen op de knooppunten van de evacuatiebewegingen staan.
 • Start en waarneming van de uitvoering van de evacuatie-oefening (een fototoestel en/of een camera kunnen nuttig zijn).
 • Na de oefening: vergadering met de directie, de brandbestrijdingsdienst en de waarnemers om een balans op te maken over het verloop van de evacuatie. Er worden controlelijsten verzameld om de functiestoornissen op te sommen. Voorstellen tot verbetering worden besproken tijdens de vergadering.
 • Opstellen van een verslag met alle waarnemingen en verbeteringsvoorstellen van de evacuatieprocedure bij noodgeval.

DOELPUBLIEK

Alle ondernemingen met minstens 1 werknemer en een vaste werkplek.

INTERVENTIEPLAATS

In de onderneming zelf.

Aanvraag offerte
CESI