OPLEIDINGEN

Informatiemodule over brandrisico voor het voltallige personeel

THEMA

Informatiemodule over het brandrisico voor het voltallige personeel. Deze sessie beantwoordt aan artikel 52.10 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming waarbij bedrijven die werknemers in dienst hebben een jaarlijkse evacuatieoefening moeten uitvoeren.
In dit verband moet het personeel worden getraind met betrekking tot de te respecteren houding in geval van brand.

DOELSTELLINGEN

Leren wat vuur is en de deelnemers de nodige middelen en kennis verschaffen om het gebouw zo snel mogelijk en in alle veiligheid te verlaten. Meewerken aan de dagelijkse beheersing
van brandrisico's binnen het bedrijf.

PROGRAMMA

  • Duur: 3 uur per groep en maximaal 15 personen met een praktische module in optie.
  •  Benodigde materialen: een lokaal dat is aangepast aan het aantal deelnemers en waar de lesgever een presentatie kan geven (aanwezigheid van beamer en projectiescherm zijn vereist).
  • Inhoud van de opleiding:

- Risico's verbonden aan brand.
- Evolutie van een brand: curves en concrete voorbeelden.
- De branddriehoek.
- Verschillende brandklassen.
- De verschillende manieren om brand te bestrijden.
- Te respecteren houding bij evacuatie in geval van brand.
- Intern evacuatieplan: procedure.

METHODE

Theoretische en interactieve opleiding aan de hand van een PowerPointpresentatie.

DOELPUBLIEK

Werknemers, leden van de hiërarchische lijn, leden van het CPBW.

INTERVENTIEPLAATS

In het bedrijf zelf of in de lokalen van CESI (interbedrijvenopleiding).

Aanvraag offerte
CESI