DIENSTEN

Initiële statusanalyse (ISA)

Initiële statusanalyse van de werking van de interne preventiedienst gekoppeld aan een structurele doorlichting van het welzijn op het werk in haar totaliteit.

Doelstelling

Systeemanalyse en statusbepaling op vlak van welzijn op het werk, verbonden aan de wettelijke verplichtingen van de werkgever en werking van de interne preventiedienst. Introductie van een structureel en planmatig welzijnsbeleid in het bedrijf.

Programma

Tijdsbesteding: 1 halve dag.

Inhoud:

  • Gebruik van de ISA vragenlijst (systematische doorlichting).
  • Evaluatie van het welzijnsbeleid in het bedrijf.
  • Bepaling van de prioritaire actiepunten en verwerking in de preventieplanning.
  • Aanzet tot de (verdere) uitwerking van een dynamisch risicobeheersingssysteem.
  • Opmaak van een interventierapport met advies en voorstellen tot stapsgewijze verbeteringen.

Methode

Ondersteuning en advies door een ervaren ingenieur met een opleiding preventieadviseur niveau 1.
Gebruik van de ISA vragenlijst. Opmaak interventierapport.

Doelpubliek

Werkgever, interne preventiedienst.

Interventieplaats

In het bedrijf zelf.

Aanvraag offerte
CESI