OPLEIDINGEN

Perfectionering voor elektriciëns

THEMA

  • Perfectionering Veilig werken aan elektrische installaties.

DOELSTELLINGEN

Het A.R.E.I.

(Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) vraagt de werkgever om een BA5-kwalificatie te voorzien voor mensen die kennis opdeden via opleiding of ervaring om zelf de risico's te beoordelen die verbonden zijn met werken aan elektrische installaties en de te nemen maatregelen te bepalen om specifieke risico's te vermijden/tot een minimum te beperken. Deze opleiding beantwoordt aan deze wettelijke vereiste.
Om deze opleiding te volgen moeten de deelnemers de basisprincipes beheersen van elektriciteit en de bijhorende risico's.
Afhankelijk van het profiel van de deelnemer is de deelname vooraf aan de opleiding BA4 vereist.

PROGRAMMA

  •  Duur: 1 dag (of 2 dagen).
  • Inhoud van de opleiding:

- Habilitatie elektriciteit.
- Definitie, kenmerken en gebruikte codes.
- Procedure voor habilitatie.
- Rol en taak van de verschillende mensen.
- Interventies aan elektrische installaties.
- Werken en tussenkomsten aan elektriciteit, al dan niet onder spanning.
- Procedure van in gebruik stellen en buiten gebruik stellen.
- Interventies voor herstelling en aansluiting.
- Metingen: meettoestellen en instrumenten om te controleren of er geen spanning is.
- Materiaal voor elektrische beveiliging (gereedschap en uitrusting voor individuele bescherming).
- Draagbaar elektrisch handgereedschap (keuze van het materiaal).
- Gereedschap niet-specifiek voor elektriciëns.
- Brand in elektrische installaties.
- Onderhoud met aanwezigheid van spanning.
- Vervanging van beschermingen (smeltzekeringen...), lampen en lichtaccessoires.
- Risicoanalyse.
- Kiezen en invoeren van beschermingen.
- Instellen van procedures.
- Analyseren van casestudy's.
- De 7 vitale veiligheidsregels.
- Reglementering (A.R.E.I.).
- Presentatie van het A.R.E.I.
- Externe invloeden.
- Bescherming tegen temperatuureffecten, overstroom, keuze en implementatie van elektrische geleiders en leidingen.
- Aardingsstelsels (TT - TN - IT).
- Voorschriften die de mensen moeten naleven.

METHODE

  • Theoretische en interactieve opleiding met behulp van PowerPointpresentatie.

DOELPUBLIEK

Alle ondernemingen met minstens 1 werknemer.

INTERVENTIEPLAATS

In het bedrijf zelf of in de lokalen van CESI (interbedrijvenopleiding) of bij een van onze partners.

Aanvraag offerte
CESI