OPLEIDINGEN

Preventie en welzijn: de rol van de hiërarchische lijn

THEMA

Toelichting van de rol van de hiërarchische lijn binnen het welzijns- en preventiebeleid van een bedrijf.

DOELSTELLINGEN

Opleiding en sensibilisatie van de hiërarchische lijn met een beschrijving van het wettelijke kader en de rol die de leidinggevenden in het bedrijf hebben in het kader van welzijn en preventie.

PROGRAMMA

  •   Duur: ½ dag. Groepen van maximaal 15 personen.
  • Benodigd materiaal: een lokaal dat is aangepast aan het aantal deelnemers en waar de lesgever een presentatie kan geven (aanwezigheid van beamer en projectiescherm zijn vereist).
  • Inhoud van de opleiding: er wordt gebruik gemaakt van een standaard opleidingsprogramma met volgende onderwerpen:

- Reglementering in verband met welzijn op het werk.
- Betrokken actoren.
- Verantwoordelijkheden, taken, bevoeggdheden.
- Arbeidsongevallen.
- Aankoopprocedure van arbeidsmiddelen.
Na afloop van de presentatie is er gelegenheid voor een vragenronde en interactie met de lesgever.

METHODE

Theoretische en participatieve opleiding met Power Point-presentatie.

DOELPUBLIEK

Werkgever, leden van de hiërarchische lijn, top management.

INTERVENTIEPLAATS In het bedrijf zelf.

Aanvraag offerte
CESI