OPLEIDINGEN

Preventieadviseur Basisopleiding

06
Sept
Bruxelles
08
Sept
Mons
04
Okt
Liège
06
Okt
Namur
21
Okt
Webinaire
19
Jan
Bruxelles_2023
07
Feb
LLN_2023

THEMA

Basisopleiding voor preventieadviseurs in bedrijven van klasse D (en doorgaans ook van klasse C), en in het algemeen voor alle contactpersonen voor PBW.
Opleiding overeenkomstig de bepalingen van het Codex Boek 1 - Titel 4 - Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs.

DOELSTELLINGEN

Opleiding in het kader van welzijn en preventie voor allen die bij de uitvoering van hun werk op basisniveau betrokken zijn bij de organisatie (planning, implementatie, evaluatie en opvolging) van welzijn op het werk.

PROGRAMMA

  • Duur: 6 dagen (van 9 u. tot 16.30 u.). Groep van maximaal 15 personen.
  • Benodigde materialen: een lokaal dat is aangepast aan het aantal deelnemers en waar de lesgever een presentatie kan geven (aanwezigheid van beamer en projectiescherm zijn vereist).
  • Inhoud van de opleiding: er wordt gebruik gemaakt van een standaard opleidingsprogramma met de volgende modules:

- Algemene principes van preventie en veiligheidsmotivatie.
- Reglementering van welzijn op het werk.
- De preventieactoren en hun verantwoordelijkheden.
- Missie en verantwoordelijkheden van Interne Preventieadviseurs.
- Het dynamisch risicobeheersingssysteem (DRBS).
- De risicoanalyse: technieken en instrumenten.
- Arbeidsongevallen.
- Brandpreventie.
- Ergonomie.
- Beeldschermwerk.
- Preventie van rugletsels.
- Gevaarlijke producten: risicoanalyse.
- Asbest risico's.
- Psychosociale risico's.
- Gezondheidstoezicht en organisatie van de eerste hulp.
- Hygiëne op het werk.
- Elektrische risico's.
- Beeldschermwerk.

METHODE

Theoretische en interactieve opleiding met een PowerPointpresentatie.
De 6 opleidingsdagen zullen gespreid worden over meerdere weken (één dag per week).
Opmerking: De inhoud van de opleiding wordt beschouwd als conform aan de beoogde doelgroep maar geeft geen recht op de «titel» preventieadviseur. Het is een middel om te bewijzen dat aan de wettelijke opleidingsvereisten op het gebied van de reglementering van het welzijn voldaan is en dat de «functie» van intern preventieadviseur met het vereiste bekwaamheidsprofiel voor een bedrijf van klasse D (en doorgaans ook van klasse C) of een contactpersoon voor PBW verzekerd kan worden.

De planning van open opleidingen (in de centra van CESI) wordt vermeld in een opleidingskalender op www.cesi.be. De planning van opleidingen op maat (in het bedrijf zelf) wordt bepaald met wederzijdse instemming en vastgelegd met de werkgever.
Alle lesgevers zijn personeelsleden met ervaring op het gebied van welzijn op de arbeidsplaats en bekend met de werking van externe/interne preventiediensten. Over elk behandeld onderwerp wordt kennis en ervaring uitgewisseld met de deelnemers. De behandelde disciplines zijn: veiligheid op het werk (ingenieur niveau 1), ergonomie, arbeidshygiëne, psychosociale risico's en medisch toezicht.

DOELPUBLIEK

Interne preventieadviseurs in bedrijven van klasse D (en doorgaans ook van klasse C), en in het algemeen voor alle contactpersonen voor PBW: leden van de hiërarchische lijn, interne vertrouwenspersonen, industriële hulpverleners, leden van het eerste interventieteam, technisch personeel, leden van het comité voor preventie en bescherming op het werk, personen aangesteld voor de administratie van het welzijn...

INTERVENTIEPLAATS

In het bedrijf zelf of in de lokalen van CESI (interbedrijvenopleiding) of op afstand.

Aanvraag offerte
CESI