DIENSTEN

Risicoanalyses van een speelterrein en de speeltoestellen

Thema

 • Nationale wetgeving: KB betreffende de uitbating van speelterreinen (28/3/2001, BS 9/5/2001).
 • Specifieke inspectienormen:

• NBN EN 1176-1: Speeltoestellen-Deel 1: algemene veiligheidseisen en beproevingsmethoden.
• NBN EN 1176-2: Speeltoestellen-Deel 2: aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor schommels.
• NBN EN 1176-3: Speeltoestellen-Deel 3: aanvullende veiligheidseisen en beproevingsmethoden.
• NBN EN 1176-7: Speeltoestellen-Deel 7: leidraad voor plaatsing, controle, onderhoud en gebruik.
• NBN EN 1177: Speeltoestellen: schokabsorberende bodemoppervlakken van speelplaatsen - Veiligheidseisen en beproevingsmethoden.

 

Doelstellingen

Het doel is om de naleving van de constructie- en plaatsingsnormen van de speeltoestellen en hun integriteit te beoordelen. De omgeving van het speelterrein wordt ook opgenomen in de analyse.

 

Programma

 • Gesprek met de verantwoordelijke van het speelterrein om gegevens te verzamelen (leeftijd van de kinderen, identificatiedocumenten ...).
 • Observatie van het speelterrein in zijn geheel.
 • Observatie van elk toestel.
 • Observatie van de mogelijke interacties tussen de verschillende toestellen.
 • Opstellen van het verslag. Tijdens stappen 2 en 4 worden foto’s genomen en metingen gedaan.

 

Methode

Betreft de observatie van speelterreinen en elk toestel, met foto’s en metingen.
Dit geeft:

 •  een beschrijving van de speelterreinen in zijn geheel
 • een beschrijving van elk toestel
 • een meting van elke element en de maximale valhoogtes
 • een meting van de impactoppervlakken van elk toestel
 • een observatie van de mogelijke interacties tussen de toestellen
 • een observatie van elk toestel (integriteit, identificatie, eventuele gebreken, ...)
 • opmaak van een verslag met een bijlage die de diverse adviezen en informatie weergeeft. Foto’s van de verschillende toestellen en de speelterreinen in zijn geheel worden toegevoegd

 

Doelpubliek

Deze procedure is van toepassing op alle vragen tot risico-evaluatie van speelterreinen, met uitzondering van attractieparken.

 

Interventieplaats

In het bedrijf zelf.

Aanvraag offerte
CESI