OPLEIDINGEN

Theoretische en praktische opleiding over brandgevaar voor leden van het eerste interventieteam

Bedrijven moeten beschikken over een dienst voor brandpreventie en –bestrijding. CESI organiseert theoretische en praktische opleiding rond brandrisico’s voor eerste interventieteams.

De opleiding voldoet aan de bepalingen van artikel 52.10 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB): bedrijven moeten beschikken over een interne dienst voor brandpreventie en –bestrijding. Aan die dienst moeten voldoende mensen verbonden zijn met ervaring in het gebruik van brandbestrijdingsmiddelen.

De opleiding reikt eerste interventieteams theoretische kennis over brand aan: het ontstaan (branddriehoek), de evolutie en de brandklassen. Er wordt ook toelichting gegeven bij brandrisico’s en de rol van eerste interventieteams. De deelnemers worden vertrouwd gemaakt met methodes voor brandbestrijding, evacuatieprocedures en middelen om van bij het ontstaan van een brand snel en veilig te kunnen ingrijpen (praktijkoefeningen).

 

Duur : 4 uren (3uur theorie en 1 uur praktijk)
Bestemd voor : werknemers aangeduid ddor de werkgever als leden van het eerste interventieteam
   
   
   
Aanvraag offerte
CESI