DIENSTEN

Uitwerking van het INTERNE NOODPLAN bij brand

De onderneming begeleiden en helpen bij de uitwerking van het interne noodplan bij brand, mits naleving van de vereisten van Titel 3 van boek III van de welzijnswet betreffende brandpreventie op de werkplaatsen.

Doelstellingen
De doelstelling van deze opdracht bestaat erin om belangrijke informatie die moet gekend zijn om snel in te grijpen bij een beginnende brand te verzamelen in één document.

Programma
Vereiste vooraf
Het bedrijf dient vooraf:
- Een brandbestrijdingsdienst en hulpverleners op te leiden
- Interne procedures op te stellen (vuurvergunning, procedure voor de evacuatie van personen, instructies voor de brandbestrijdingsdienst...).
- De evacuatieplannen van de onderneming uit te werken
- De risicoanalyse voor brand uit te voeren
Verloop
- Voorbereidingsfase met analyse van de doorgestuurde documenten
- Plaats- en omgevingsbezoek, controle van de evacuatiemogelijkheden van de werknemers, van de beveiligde vluchtzones en van alle andere elementen verbonden met de brand (BBD, alarm/detectiesysteem, brandblusser, plannen...).
- Opmaak van het rapport

Methode
Het document dient volgende gegevens te bevatten:
- Informatie over de instelling en de infrastructuur
- Contactpersonen
- Beschrijving van de activiteiten, inplanting van de site, risicobedrijven in de buurt (SEVESO-sites)
- Risicolokalen (technische lokalen, liften, beveiligde toegangen)
- Actieve en passieve brandbestrijdingsmiddelen
- Lijst met potentiële gevaren en brandhaarden
- Definitie van de processen om de noodsituatie te beheersen (brandalarmsystemen, centrale voor opsporing, waarschuwing en alarm), interne procedures en richtlijnen (evacuatie, BBD, technisch personeel...)
- Evacuatieplannen
- Checklists ter controle van de evacuatieoefening
- Lijst met de leden van de brandbestrijdingsdienst en de hulpverleners

Doelpubliek:

Alle ondernemingen met minstens 1 werknemer en een vaste werkplek.

Interventie plaats:

In de onderneming zelf

Aanvraag offerte
CESI